Bijgewerkt: 3 juli 2022

Filosoferen over globalisering en groene politiek in Uilenstede

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
04-05-2017

Op woensdagavond 17 mei 2017 organiseert de fractie van GroenLinks-Amstelveen voor de tweede keer een filosofische avond. De avond wordt ingeleid door Hein van Dongen, filosoof en docent aan verschillende onderwijsinstellingen. Daarnaast is hij verbonden aan de stichting Filosofie Oost-West. Het thema is: Globalisering en groene politiek

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Het studentencafé Il Caffé op Uilenstede


Meer aandacht voor duurzaamheid en meer respect voor cultuurverschillen zijn waarschijnlijk voorwaarden voor een vreedzame en leefbare toekomst. Maar terwijl veel mensen zich hiervoor inzetten, breidt de invloed van globalisering en industrialisatie zich nog altijd uit. De vraag die deze avond centraal staat is: Wat kunnen we op dit punt leren van andere culturen en hoe kunnen we ervoor zorgen, dat de dialoog hierover niet verstomd. Filosofie Oost-West (FOW) is een kennisnetwerk op het gebied van wereldfilosofie. Globalisering raakt alle dimensies van ons bestaan. Kennis over niet-westerse denktradities is een voorwaarde voor een juist begrip van en een juiste omgang met globalisering. De avond wordt gehouden in Il Caffè in Uilenstede 346, 1183 DB Amstelveen en begint om 20 uur (inloop vanaf 19.30).


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.