Bijgewerkt: 14 augustus 2022

Forse voorwaarden particulier onderhoud openbaar groen

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
13-08-2013

Op 17 juni 2013 heeft de ChristenUnie-Amstelveen schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W over de mogelijkheid voor particulieren om openbaar groen te onderhouden. Het college heeft op 30 juli 2013 deze vragen beantwoord.

In de beantwoording van de vragen, geeft het college aan om mee te willen werken aan het opzetten van beheerovereenkomsten, waardoor bewoners een bijdrage kunnen gaan leveren aan het groenonderhoud bij hen in de buurt. De ChristenUnie stelt deze bereidheid van de gemeente op prijs, maar vindt de lijst met voorwaarden die de gemeente hiervoor stelt, nogal fors.

De ChristenUnie vindt het belangrijk, dat de bewoners zelf kunnen beslissen hoe het boomvak voor de deur, of plantvak naast het huis ingericht kan worden, aldus Martijs Hoefakker, burgerlid van de ChristenUnie.

keyboard Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Op de foto is een Amstelveense boomvak met magere inrichting, wat de bloemen betreft. De ChristenUnie is van mening, dat particulier onderhoud van openbaar groen een verrijking zou zijn voor de uitstraling van het openbaar groen in Amstelveen


Veel bewoners hebben de wens om het openbaar groen rond hun huis te onderhouden. Een paar voorjaarsbloeiers, of mooie lavendel planten in plaats van het standaard gemeente-groen. De ChristenUnie is van mening, dat particulier onderhoud van openbaar groen een verrijking zou zijn voor de uitstraling van het openbaar groen in Amstelveen. Om deze reden heeft de fractie van de ChristenUnie schriftelijke vragen aan het college gesteld om particulier onderhoud van openbaar groen mogelijk te maken.  

Het college geeft bij de beantwoording van de vragen aan, af en toe verzoeken te ontvangen van bewoners om een strook groen in onderhoud te nemen. Bij dergelijke aanvragen wordt veelal ook gevraagd om een aanpassing van de huidige beplanting.

Over het algemeen wordt meegedacht in oplossingen om het groenbeheer of de inrichting waar mogelijk aan te passen aan ideeën of wensen van de bewoner. Ook biedt de gemeente de mogelijkheid tot verkoop van zogenoemd snippergroen. Onder de volgende voorwaarden is de gemeente bereid om mee te werken aan het opzetten van beheerovereenkomsten waarin een bijdrage van bewoners in het groenonderhoud wordt geregeld:

- de buurt gezamenlijk achter het initiatief staat; het is niet de bedoeling dat door deze vorm van beheer onenigheid ontstaat tussen bewoners vanwege verschillende verwachtingen;

- de groenstructuur wordt gehandhaafd, hier kan geen particuliere inmenging plaatsvinden;

- in principe geen particulier beheer aan doorgaande wegen en op zichtlocaties, in verband met afbreuk, representativiteit en grensvervaging tussen particulierbeheer en gemeentelijk beheer;

 - er één centraal aanspreekpunt is voor de vertegenwoordiging beheer bewonersinitiatief;

- er heldere en duidelijke afspraken worden vastgelegd ten aanzien van algemeen beheerniveau en falend onderhoud;

 - anticiperen vrijwilligers op inzet en frequentie van gemeentelijke activiteiten in de openbare buitenruimte; en

- herstel van de oorspronkelijke inrichting (herstelkosten) bij het opgeven van het burger-initiatief.

De ChristenUnie stelt het op prijs, dat het college n.a.v. de beantwoording van de schriftelijke vragen duidelijk uitspreekt, dat particulier onderhoud van openbaar groen mogelijk is. “Aan de andere kant vinden we de lijst met voorwaarden die het college hiervoor stelt, fors.

De ChristenUnie wil meer mogelijkheden, dat bewoners zelf kunnen beslissen hoe het boomvak voor de deur, of plantvak naast het huis ingericht kan worden. Bewoners beleven hier plezier aan, het leidt tot cohesie in de buurt, betrokkenheid bij de leefomgeving en er komt kleur in de straten”, aldus Martijs Hoefakker, burgerlid van de ChristenUnie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.