Bijgewerkt: 2 december 2023

Fractievoorzitters van de gemeenteraad van Amstelveen reageren op ingezonden brief oud-raadsleden

Nieuws -> Politiek

Bron: 7 fractievoorzitters gemeenteraad Amstelveen
07-10-2014

De ingezonden brief van een aantal oud raadsleden heeft ons verbaasd. Ten eerste, omdat deze oud raadsleden geacht worden de regels te kennen en ten tweede, omdat zij zich ook behoren af te vragen wat het effect is van een dergelijk ingezonden stuk. In beide gevallen zijn wij daarin teleurgesteld. Vrijheid van meningsuiting is echter een groot goed, dus het staat u vrij een dergelijke brief op te stellen, wij zijn het echter niet met u eens.

Het is een wettelijke verplichting, dat alle nevenfuncties die een burgemeester ambieert aan de raad gemeld worden en het is in Amstelveen gebruik, dat deze met de fractievoorzitters besproken worden. Nu wekken de oud raadsleden de indruk, dat het hier om iets uitzonderlijks gaat. Dat is niet het geval. Deze functie is besproken met de fractievoorzitters en gemeld aan de Raad. Zoals het hoort.

Naar onze mening toetsen de fractievoorzitters, of de nevenfunctie zich kan verenigen met het ambt van burgermeester van Amstelveen. Dreigt er een belangenconflict? Zijn er aanwijzingen, dat hier integriteitvraagstukken gaan spelen in de toekomst? Dat is niet het geval. Het gaat hier om een toezichtfunctie in de Raad van Toezicht van een publieke omroep.

De oud-raadsleden stellen daarnaast, dat WNL een politiek controversiële organisatie is. Dat is een mening, geen feit. Feit is, dat WNL onafhankelijk van de Telegraaf is en dat vele politici, ook ter linkerzijde, graag te gast zijn in WNL en dat de programma’s goed bekeken worden. Maar ook al zou deze omroep een uitgesproken profiel hebben, dan leidt dat wat ons betreft niet tot bovengenoemde bezwaren. Daarbovenop mag een Raad van Toezicht blij zijn met een dergelijke professionele onafhankelijke toezichthouder. Daar schort het in Nederland nogal eens aan.

En als een nevenfunctie als deze niet zou mogen, omdat de burgemeester dan niet meer als vertrouwenspersoon zou kunnen opereren dan zou het voor voormalig burgemeester Jan van Zanen, als landelijk partijvoorzitter van de VVD, toch geheel onmogelijk geweest moeten zijn om op te treden als vertrouwenspersoon. Hier was sprake van een uitgesproken profiel. Wij zijn van mening, dat dit het vertrouwen in zijn ambt niet geschaad heeft. Wij zijn ervan overtuigd, dat ook in dit geval de nevenfunctie en het vertrouwen in het ambt prima hand in hand kunnen gaan.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2006)

De ambtsketen van de gemeente Amstelveen


Het gaat de oud collega’s blijkbaar vooral om hoe het eruit ziet. En dat frame wordt door hen verder uitgediept en daarmee wordt de schijn gewekt, dat hierover niet is nagedacht. De suggestie wordt op zijn minst gewekt, dat deze nevenfunctie ten koste zou gaan van de vertrouwensfunctie. Juist door dat zo te stellen ondermijnen de oud collega’s dit vertrouwen. Als geen ander zouden zij moeten weten, dat een nieuwe burgemeester zijn, of haar weg moet vinden in een nieuwe stad. Dat de mensen haar moeten kunnen leren kennen en dat dit tijd vergt. Daarmee is terughoudendheid, zeker van raadsleden en oud raadsleden gepast.

Kees Noomen                        Fractievoorzitter VVD

Frank Berkhout                      Fractievoorzitter D66

Axel Boomgaars                    Fractievoorzitter GroenLinks

Linda Roos                             Fractievoorzitter BBA

Esther Veenboer                    Fractievoorzitter PvdA

Jan Willem Groot                  Fractievoorzitter CDA

Cor van Spinhoven                Fractievoorzitter OCAAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.