Bijgewerkt: 21 februari 2024

GGD pakt overgewicht jeugd aan

Nieuws -> Gezondheid

Bron: GGD Nederland
02-03-2006

Voorkomen van overgewicht heeft een hoge prioriteit bij GGD-en. Alle kinderen worden regelmatig gecontroleerd door de schoolartsen van de GGD. Tijdens deze controle is het gewicht een belangrijk onderwerp. Nu al lopen bij veel GGD-en lokale projecten ter voorkoming van overgewicht. Het voorkomen van overgewicht bij  jeugd is één van de belangrijkste taken van GGD-en. Nu en in de komende jaren, aldus Trudy Prins, directeur van GGD Nederland.

Uit het TNO-onderzoek onder 80.000 kinderen blijkt dat gemiddeld 14 procent van de jongens en 17 procent van de meisjes te dik is. Op sommige leeftijden is het percentage kinderen dat te dik is ver(drie)dubbeld ten opzichte van eerdere metingen in 1997.

Dat het voorkomen van overgewicht bij kinderen een hoge prioriteit heeft voor GGD-en, blijkt onder meer uit het grote aantal lokale projecten voor het voorkomen van overgewicht. Zo is GGD Gelre IJssel eind 2005 gestart met het project Okido(Overgewicht bij Kinderen In De Ontwikkeling) en een project overgewicht: cursus evenwicht en GGD Rotterdam voert het gemeentelijke Actieprogramma Voeding en Beweging uit. De themas gezond eten en meer bewegen staan daarbij steeds centraal.

Alle GGD-en registeren van alle kinderen die zij zien lengte en gewicht. Deze standaard vraagstelling maakt deel uit van de Lokale en Nationale Monitor Jeugdgezondheidszorg. GGD Nederland zal in deze monitor volgend jaar standaardvragen ontwikkelen om te inventariseren welke interventies worden gedaan bij kinderen met overgewicht. In 2006/2007 zal GGD Nederland werkafspraken ontwikkelen met alle bij de jeugdgezondheidszorg betrokken organisaties voor de vroegtijdige signalering en aanpak van overgewicht bij jongeren.

De GGD-en voeren in opdracht van de gemeenten en in samenwerking met de thuiszorgorganisaties de Nederlandse jeugdgezondheidszorg uit. Vrijwel iedere jeugdige tussen de 0-19 jaar wordt door de GGD of thuiszorgorganisatie gezien. Naast overgewicht en diabetes zijn psychosociale problematiek en het breed inzetten van het Elektronisch Kinddossier de belangrijkste speerpunten binnen het jeugdgezondheidszorgbeleid van GGD Nederland in 2006 en 2007.

GGD Nederland is de landelijke vereniging voor de 36 GGD'en. De GGD-en voeren in opdracht van hun gemeenten taken uit in de openbare gezondheidszorg voor alle inwoners van Nederland. GGD Nederland ondersteunt die werkzaamheden door collectieve belangenbehartiging van de GGD'en, het bieden van een platform voor (beleids)afstemming voor de GGD'en onderling en het verwerven en uitvoeren van projecten ter ondersteuning van GGD'en.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.