Bijgewerkt: 13 juli 2024

GGD Amstelland de Meerlanden opgesplitst

Nieuws -> Gezondheid

Bron: GGD Amstelland en Meerlanden
21-12-2006

Woensdagochtend 13 december 2006 vergaderde het Algemeen Bestuur van GGD Amstelland de Meerlanden over de toekomst van de GGD. Op advies van de wethouders Volksgezondheid besloot het bestuur van de GGD de gemeenteraden van Haarlemmermeer, Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen en Ouder-Amstel te adviseren het werkgebied van GGD Amstelland de Meerlanden te splitsen.

Veiligheids regio's

De aanleiding tot dit advies is het 'Schipholbesluit': op 30 maart 2006 besloot het kabinet dat de gemeente Haarlemmermeer overgaat van de veiligheidsregio Amsterdam naar de veiligheidsregio Kennemerland. De wethouders volksgezondheid van de gemeenten in de GGD-regio onderzochten de afgelopen maanden welke gevolgen dit besluit heeft voor GGD Amstelland de Meerlanden.

Besluit

Het genomen besluit van het Algemeen Bestuur leidt er toe dat de vijf gemeenteraden begin volgend jaar beslissen of zij het advies voor het splitsen van de GGD Amstelland de Meerlanden gaan volgen. Dit scenario betekent dat de gemeenten Amstelveen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Aalsmeer voor de uitvoering van de openbare gezondheidszorg aansluiten bij GGD Amsterdam. De gemeente Haarlemmermeer sluit aan bij GGD Kennemerland (onderdeel van Hulpverleningsdienst Kennemerland).

Randvoorwaarden

Het advies van het bestuur is er op gericht de goede kwaliteit van de huidige openbare gezondheidszorg ook in de toekomst te behouden. Andere randvoorwaarden zijn dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen en dat de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd blijft. Het dienstenpakket zal afhankelijk van de samenstelling qua kwaliteit en kosten vergelijkbaar moeten zijn met het huidige niveau. Op 1 januari 2008 zal de nieuwe situatie een feit moeten zijn.


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.