Bijgewerkt: 12 juni 2024

GGD Amsterdam start grootschalig gezondheidsonderzoek

Nieuws -> Gezondheid

Bron: GGD-Amsterdam
03-09-2012

Op 3 september 2012 start de Amsterdamse GGD een grootschalig gezondheidsonderzoek onder de bevolking van haar werkgebied (Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen).

Bijna 21.000 inwoners ontvangen per post een uitnodiging om een vragenlijst via internet in te vullen. De vragenlijst gaat onder meer over ziekten en aandoeningen, roken, lichaamsbeweging, psychische problemen, voeding, alcoholgebruik, huisartsenzorg, mantelzorg en huiselijk geweld.

Dit onderzoek wordt eens in de vier jaar uitgevoerd en geeft inzicht in het zorggebruik, de zorgbehoefte en de gezondheid van de bevolking. Het vormt de basis voor het gezondheidsbeleid van de gemeenten in het werkgebied.

Nieuw: landelijke samenwerking

Voor het eerst voeren alle GGD’en de gezondheidsenquête in dezelfde periode uit. Ook de inhoud en opzet van het Amsterdamse onderzoek is grotendeels identiek aan dat van de andere GGD’en. Daarmee levert het onderzoek nationale cijfers op. In totaal ontvangen circa 700.000 mensen een vragenlijst. In 2013 vindt u de nationale cijfers op de website van het RIVM en het CBS. Nieuw in 2012 is ook dat social media worden ingezet en dat mensen die de vragenlijst via internet invullen, hun eigen resultaten kunnen zien.

Kwetsbare groepen

Het is bekend dat mensen met een lagere sociaal-economische positie vaak een slechtere gezondheid hebben. Daarom ligt het accent op deze groepen en is een extra steekproef getrokken in de Amsterdamse Wijkaanpakbuurten. Daarnaast besteedt de GGD Amsterdam extra aandacht aan de gezondheidssituatie van jongvolwassenen tussen 19 en 34 jaar.

Inwoners die de vragenlijst niet op internet kunnen, of willen invullen, ontvangen half september een schriftelijke vragenlijst per post.

Zorg voor goede gezondheid

De gegevens uit het onderzoek helpen de GGD en de gemeenten bij de zorg voor een goede gezondheid, want het onderzoek vormt de basis voor het lokale gezondheidsbeleid. Passen de voorzieningen bij wat mensen nodig hebben om zo gezond mogelijk te leven?

Zijn er veranderingen vergeleken met het onderzoek van vier jaar geleden? Komen er in het werkgebied problemen voor die groter zijn dan elders in het land? De resultaten worden in het najaar van 2013 gepubliceerd.

In het najaar van 2013 verschijnen het eindrapport van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor en de factsheets over de gezondheid in de stadsdelen. De Amsterdamse cijfers zijn dan ook te zien op de website gezondheid in beeld.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.