Bijgewerkt: 4 maart 2024

GGD: Gezond wonen serie

Nieuws -> Gezondheid

Bron: GGD-Amsterdam
01-02-2010

Vooral in het winterseizoen krijgt de GGD veel vragen over wonen en gezondheid. In de winter wordt minder geventileerd waardoor de lucht in de woning vervuilt. Dit kan een negatieve invloed hebben op de gezondheid van mensen. Uit de vragen blijkt, dat veel mensen niet weten, dat er wat aan hun klachten kan worden gedaan en dat de GGD hierover advies kan geven.

GGD Amsterdam heeft daarom een serie van zes artikelen gemaakt rond ‘gezond wonen’. De artikelen zijn er op gericht mensen te informeren over hoe zij hun woonruimte zo gezond mogelijk kunnen houden en waar ze terecht kunnen voor meer informatie. Ze hopen hiermee gezondheidsklachten te voorkomen en mensen snel verder te kunnen helpen mochten ze toch klachten ondervinden.

Schone lucht in huis

Schone lucht is belangrijk voor uw gezondheid. De lucht in onze huizen is vaak viezer dan de lucht die we buiten inademen. Omdat we een groot deel van onze tijd binnenshuis doorbrengen, is het belangrijk om de lucht in huis zo schoon mogelijk te houden. Maar hoe doet u dat?

Rook en verbrandingsgassen

Belangrijke bronnen van vieze lucht in huis zijn rook en gassen die vrijkomen bij verbrandingsprocessen in bijvoorbeeld geisers, houtkachels en gasfornuizen. Rook bestaat onder meer uit hele kleine stofdeeltjes, fijn stof genaamd. Blootstelling aan fijn stof vergroot de kans op ademhalingsproblemen en hart- en vaataandoeningen. Bij verbranding van hout, in bijvoorbeeld een open haard, ontstaan ook polycyclische aromatische koolwaterstoffen (P.A.K.) Deze kunnen kankerverwekkend zijn.

Verder komt bij verbranding van aardgas in geiser, oven of gasfornuis het gas stikstofdioxide vrij. Dit gas kan de slijmvliezen van ogen, neus en keel beschadigen, waardoor bijvoorbeeld ademhalingsproblemen kunnen ontstaan.

Neus Amstelveen
(Tekening Amstelveenweb.com - 2010)

Blootstelling aan fijn stof vergroot de kans op ademhalingsproblemen en hart- en vaataandoeningen


Als er onvoldoende zuurstof beschikbaar is voor verbranding in een gastoestel, is er sprake van onvolledige verbranding (u herkent dit aan een gele vlam) en kan het gevaarlijke en reukloze gas koolmonoxide ontstaan. Koolmonoxide veroorzaakt hoofdpijn, duizeligheid en slaperigheid en kan bij blootstelling aan hoge concentraties een dodelijke afloop hebben.

Wat kunt u zelf doen om de lucht in huis gezonder te maken?

Door tijdens het koken de afzuigkap te gebruiken en tot in elk geval een kwartier na het koken de ramen open te zetten, voert u de vrijgekomen gassen zoveel mogelijk af. Een geiser zonder afvoer kunt u het beste laten vervangen door een geiser met toe- en afvoer.

Elke geiser dient u regelmatig na te laten kijken door een installateur. Tijdens en na gebruik van een geiser zonder afvoer ventileert u extra. Houtkachels en open haarden kunt u beter niet te vaak en niet bij windstilte gebruiken. Verder is het belangrijk om droog hout te gebruiken en tenminste eenmaal per jaar de schoorsteen te laten vegen.

GGD Amsterdam

De afdeling Milieu en Gezondheid van de GGD Amsterdam houdt zich bezig met binnenmilieu. Informatie vindt u op www.gezond.amsterdam.nl/Milieu--gezondheid . U kunt ook contact met ons opnemen via  e-mailadres lo@ggd.amsterdam.nl of telefoonnummer 020-555 5405.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.