Bijgewerkt: 8 december 2023

GGD organiseert training vroegsignalering overmatig alcoholgebruik in Amstelveen

Nieuws -> Gezondheid

Bron: GGD Amsterdam
15-02-2010

GGD Amsterdam heeft in opdracht van gemeente Amstelveen op 18 januari en 8 februari 2010 een training georganiseerd over vroegsignalering overmatig alcoholgebruik en motiverende gespreksvoering. Deelnemers aan deze training waren huisartsen, jeugdartsen, psychologen en andere beroepsgroepen die in de eerstelijnszorg in Amstelveen werken.

De training is gegeven door een verslavingsarts en hulpverlener van Brijder Verslavingszorg Training & Consultancy. Dat is de regionale instantie voor verslavingszorg. De aanleiding voor deze training zijn cijfers over alcoholgebruik uit de Gezondheidspeiling Amstelland 2006.

Overmatig alcoholgebruik

In deze Gezondheidspeiling is de gezondheid van de bevolking van Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en Ouder-Amstel beschreven. Hieruit bleek dat er bij volwassenen in Amstelveen sprake is van overmatig en excessief alcoholgebruik. In veel andere gemeentes in Nederland komt dit ook voor.

Uit een ander onderzoek kwam naar voren dat in de eerstelijnszorg de kennis over overmatig alcoholgebruik en de vaardigheden om hier over te praten met cliënten versterkt kunnen worden. Op advies van GGD Amsterdam heeft de gemeente daarom gekozen voor een tweedelige training vroegsignalering overmatig alcoholgebruik voor hulpverleners uit de eerstelijnszorg.

Training

In de eerste bijeenkomst stonden de medische, psychische en sociale signalen van overmatig alcoholgebruik centraal. Ook is de nieuwe norm voor verantwoord alcoholgebruik toegelicht. Op de tweede bijeenkomst lag de nadruk op het met cliënten bespreken van mogelijk overmatig alcoholgebruik. Er is besproken welke hulp zij zelf aan hun cliënten kunnen bieden bij overmatig alcoholgebruik en hoe zij hun cliënten kunnen toeleiden naar andere vormen van hulp.

De hulpverleners zijn geïnformeerd over een drinktest die mensen zelf kunnen doen op www.drinktest.nl , vormen van zelfhulp en  laagdrempelige hulp, hulp via internet en doorverwijzen naar de verslavingszorg. De bevolking van Amstelveen wordt zelf ook in de lokale media geïnformeerd over deze vormen van (zelf)hulp.

Meer informatie: GGD Amsterdam www.drinktest.nl www.minderdrinken.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.