Bijgewerkt: 25 mei 2024

GL: Amstelveen als Europese Jongerenhoofdstad in 2015

Nieuws -> Politiek

Bron: Axel Boomgaars
08-06-2011

De fractie van GroenLinks zal tijdens de raadsvergadering op woensdag 8 juni 2011, bij de behandeling van de nota Jeugdbeleid een motie indienen. Die geeft het college de opdracht meer aandacht te besteden aan preventief jongerenbeleid en zal haar oproepen deel te nemen aan een Europese wedstrijd om Jongerenhoofdstad van 2015 te worden.

GroenLinks-raadslid Axel Boomgaars: ‘Er is veel te doen geweest rondom het jeugdbeleid in onze stad. De gemeente gaat het jongerenwerk op zich nemen om overlast tegen te gaan, men wil strenger toezien op de leerplicht en meer doen aan alcohol- en drugsmisbruik. Dat zijn natuurlijk belangrijke punten, maar jeugdbeleid moet niet alleen om streng handhaven gaan. Juist ook het benutten van de talenten van de jongeren hier is belangrijk.’

boomgaars  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Axel Boomgaars, raadslid voor GroenLinks-Amstelveen


Daarom wil GroenLinks, dat er meer aandacht voor de preventieve kant van jeugdbeleid komt. In de motie zal het college gevraagd worden om elementen waaronder actieve participatie van jongeren in de samenleving, open ruimte voor jongerencultuur, internationale jongerensamenwerking en een innovatieve aanpak van jeugdwerkloosheid prominenter op de agenda te zetten.

‘Je moet jongeren niet pas benaderen als het misgaat,’ aldus Boomgaars ‘juist helpen het beste uit ze te halen, zorgt voor een stabiele toekomst. Ik ben zelf 21 en zie het ook nog steeds bij mezelf en mijn omgeving, positieve stimuleringen werken altijd beter.’

De elementen waar het college volgens GroenLinks meer nadruk op moet leggen, zijn ook de criteria die het Europese Jeugdforum heeft ontwikkeld voor steden die Europese Jongerenhoofdstad willen worden. Dit is een wedstrijd die in de Europese Unie wordt uitgeschreven voor steden die er positief uitspringen wat betreft hun jongerenbeleid. Rotterdam was de eerste Jongerenhoofdstad in 2009, de gemeente Goes stond op de shortlist voor 2014.

‘Het maakt dus niet uit of je een grote of kleine gemeente bent, of je een groot of klein budget hebt, het gaat om je aanpak van jongeren. In Rotterdam heeft het Jongerenjaar ook veel kansen geboden voor instellingen, verenigingen en bedrijven.

Daar is het een kroon geweest op de ambitie van die stad en heeft het op cultureel, sportief, sociaal-economisch en financieel gebied veel opgeleverd, dat moeten we in Amstelveen ook willen.’ GroenLinks gaat het college vragen mee te dingen voor 2015, de inschrijving start volgend jaar en in 2015 zouden de doelen van de nota Jeugdbeleid bereikt moeten zijn.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.