Bijgewerkt: 5 december 2022

GL-Amstelveen vindt VVD-'eisen' opvang vluchtelingen vooral stoere praat

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
29-10-2015

GroenLinks in de gemeenteraad van Amstelveen is nogal verbaasd over de schriftelijke vragen die de VVD heeft gesteld aan het college van B en W, waarin ze 'strikte eisen' claimt te stellen aan de opvang van vluchtelingen. Volgens GroenLinks is het veel poeha voor de bühne, maar weinig inhoud. Omdat de partij vindt, dat het college van B en W zich beter inhoudelijk met de problematiek kan bezighouden dan het beantwoorden van de vragen van de VVD, heeft ze bij wijze van knipoog de vragen zelf maar vast beantwoord.

Deze week claimde de VVD door middel van schriftelijke vragen “strikte eisen” te stellen aan de noodopvang van vluchtelingen in Amstelveen, onder andere over aantallen, samenstelling en duur van de opvang. Naar de mening van GroenLinks vraagt de VVD vooral naar de bekende weg, omdat veel informatie al openbaar is, en de hele raad en het college het eens zijn over de voorwaarden. GroenLinks-fractievoorzitter Axel Boomgaars: “De collega’s van de VVD trappen open deuren in, stellen vragen, waar de gemeente weinig mee kan, en willen verder alleen een update van informatie, die de raad sowieso al regelmatig krijgt. Ze hebben dan, óf de eerdere info die openbaar verspreid is niet gelezen, óf ze proberen voor de bühne een beetje stoer te doen. Volgens mij kan het college van B en W zich dus beter blijven richten op het inhoudelijk goed gaan regelen van de opvang dan het beantwoorden van deze vragen, dus bij wijze van service met een knipoog hebben wij de vragen maar vast beantwoord.”

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Axel Boomgaars fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen met de portefeuilles: algemene zaken, financiën, economie, milieu, juridische zaken, openbare orde en veiligheid en grondrechten


Ook draagt de VVD volgens GroenLinks bij aan verkeerde beeldvorming rondom vluchtelingen. Boomgaars: “Waar de VVD aandringt op het alleen maar toelaten van gezinnen, of veiligheidsmaatregelen die klaarblijkelijk niet streng genoeg kunnen, gaan ze mee in een beeld, dat er hier straks misschien wel horden mannen zouden komen om onze Joodse gemeenschap lastig te vallen, of vrouwen van de fiets te trekken.” Volgens GroenLinks moeten de zorgen uit de Joodse gemeenschap serieus genomen worden en is de burgemeester daar ook druk mee bezig. “Er is echter helemaal geen aanleiding voor zo’n vijandig mensbeeld richting vluchtelingen. Als je de situatie in het land bekijkt, lijken het vooralsnog vooral de Nederlanders die in deze vluchtelingendiscussie over de schreef gaan. Moeten we de beveiliging voor de vluchtelingen zelf dan ook alvast gaan opschroeven?”

Wat GroenLinks betreft is het vooral zaak, dat de politiek in Amstelveen zich eensgezind opstelt, constructief meedenkt en het college van B en W haar werk laat doen. “Alle partijen kunnen wel hun ‘eisen’ op tafel leggen. Wij hebben ook nog wel wat ideeën en gevoelens die je in de antwoorden aan de VVD kan vinden. Laten we er echter liever voor zorgen, dat de mensen die hier komen straks een goede tijdelijke plek vinden, voordat ze in hun asielprocedure komen. Gelukkig zien we ook veel positieve geluiden uit Amstelveen van mensen die willen helpen en constructief meedenken. Daar nemen wij dan maar een voorbeeld aan.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.