Bijgewerkt: 3 december 2021

GL-Amstelveen vragen bij uitgaven van het college aan dure externe bureaus

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
28-01-2021

In AmstelveenZ van januari 2021 staat in de serie Tussen Raad en daad, aflevering 1 DE MOTIE. In het artikel laat wethouder Financiën, Herbert Raat, optekenen dat de gemeenteraad wat minder vaak vrijblijvend om dure onderzoeken moet vragen. En hij is er trots op, want ook op zijn eigen blog plaatst hij hierover een bericht. Waarom de wethouder er voor kiest om dit via de media aan de raad voor te leggen en niet gewoon aan te kaarten bij het indienen van de moties in de raad, wordt niet duidelijk.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Martin Kortekaas fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen


Nu zijn wij natuurlijk blij dat de wethouder financiën goed op de centen let. Wij denken dan zelf eerder aan de uit de hand lopende communicatiekosten van het college en de enorme bedragen die aan externe juridische bureaus worden uitgegeven, dan aan de moties van de raad. Dus laten we eens kijken wat er aan de hand is. De wethouder stelt dat er per jaar in 50 moties onderzoeken worden gevraagd die per stuk al snel 10.000 euro zouden kosten. Dan zouden we hieraan dus 500.000 euro per jaar uitgeven? Dat zou best veel zijn. Maar waar de wethouder dat vandaan haalt is de vraag. De feiten kunnen het niet zijn. Want in 2020 zijn er door de raad totaal slechts 44 moties aangenomen, die natuurlijk lang niet allemaal om onderzoek vragen. Van de totaal 44 aangenomen moties zijn er slechts 20 die in enige vorm om ‘onderzoek’ vragen. En als je die moties leest, dan zie je dat er natuurlijk verschillen- de vormen van ‘onderzoek’ zijn.

Zo is er bijvoorbeeld een motie die vraagt ‘om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een kunst- en cultuurmarkt in Amstelveen te organiseren’. Wij mogen toch hopen dat dit gewoon opgepakt wordt door een van de ambtenaren op Kunst en Cultuur en dat het College hier inderdaad geen duur extern bureau voor aan het werk zet.

Met de beste wil van de wereld kunnen wij in 2020 maximaal zeven moties vinden, waarvan het voorstelbaar is dat het college een extern bureau vraagt om er uitgebreid onderzoek naar te doen. Of die onderzoeken dan allemaal 10.000 euro of meer moeten kosten is ook nog zeer de vraag.

Misschien kan het college daar onderzoek naar doen. GroenLinks heeft daarom de volgende vragen:  • -Klopt het dat er in 2020 niet meer dan 7 moties zijn aangenomen die rechtvaardigen dat er een extern onderzoek ter waarde van 10.000 euro of meer aan besteed wordt? Zo niet, welke moties zijn dat dan, welke onderzoeken heeft het college hiervoor extern uitgezet en welk budget is hiermee per onderzoek gemoeid?

  • -Wat zijn de totale kosten die de gemeente in 2020 heeft uitgegeven aan externe bureaus? Graag met een uitsplitsing die inzicht geeft in de aard van de opdrachten en onderzoeken en adviezen.

  • Wat zijn de totale kosten die de gemeente in 2020 uitgaf aan juridische bureaus, voor juridische adviezen, juridische bijstand, etc?

  • -Wat waren in 2020 de totale interne en externe communicatiekosten van de gemeente? Welk deel is daarbij toe te rekenen aan uitgaven van het college ten behoeve van publiciteit, pers- berichten en al dan niet betaalde artikelen in de media? Graag met een specificatie die inzicht geeft in welke bedragen, om welke reden dan ook, aan de verschillende media worden betaald.


Met vriendelijke groeten, Martin Kortekaas fractievoorzitter van GroenLinks-AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS