Bijgewerkt: 7 december 2021

GL-Amstelveen vragen ivm oud-gedeputeerde Hooijmaaijers

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
15-10-2012

Sander Mager, fractievoorzitter van GroenLink-Amstelveen stelt zijn (schriftelijke)vragen namens de fractie over de dagvaarding van oud-gedeputeerde Ton Hooijmaaijers aan het College van B en W van Amstelveen:

mager Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Sander Mager, fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen


Onderwerp: Schriftelijke vragen ex artikel 33 RvO - Dagvaarding oud-gedeputeerde Hooijmaaijers

Geacht college,

Vorige week werd de dagvaarding openbaar die aan Ton Hooijmaijers, voormalig gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, is uitgebracht. Hierin worden hem meerdere strafbare feiten ten laste gelegd. Het betreft o.a. gevallen van het aannemen van steekpenningen, waaronder een geldbedrag door een bouwbedrijf uit Bergen, 't Ganzenveld BV genaamd - wellicht een stroman, met als doel om bebouwing in de Bovenkerkerpolder mogelijk te maken.

Uw college heeft op dit vermeende feit direct gereageerd en de gemeenteraad geïnformeerd, dat nu en in het verleden het standpunt en de acties van het gemeentebestuur altijd gericht zijn geweest op het open en groen houden van de Bovenkerkerpolder. Wij danken u voor die snelle reactie.

Indien de feiten evenwel worden bewezen, is daarmee de integriteit van het toenmalige provinciebestuur ernstig in het geding en wordt het aanzien van het openbaar bestuur in het algemeen geschaad. Mede hierom hecht de fractie van GroenLinks eraan dat klip en klaar komt vast te staan in hoeverre het handelen van oud-gedeputeerde Hooijmaaijers ook de gemeente Amstelveen raakt. Wij stellen u daarom, aanvullend op uw eerdere berichtgeving, de volgende vragen:

1. In hoeverre heeft voormalig gedeputeerde Hooijmaaijers zich ooit persoonlijk en direct bemoeid met de Amstelveense positie t.a.v. de Bovenkerkerpolder, Icesave/Landsbanki, de N201, de golfbaan, een andere (nieuwbouw)project, grondtransactie of andere deal, waarbij belangen van de gemeente Amstelveen in het spel waren?

2. In hoeverre hebben leden van Amstelveense colleges van B en W ooit vragen gesteld bij de formele dan wel informele handelwijze van voormalig gedeputeerde Ton Hooijmaaijers in zaken die de Gemeente Amstelveen aangingen? En indien dit het geval is, welke actie(s) heeft het College vervolgens ondernomen?

3. In hoeverre is uw college er gerust op, dat onze gemeente nooit op de één, of andere manier benadeeld dan wel bevoordeeld is door onzuiver handelen van de heer Hooijmaijers, of één van zijn stromannen/-vrouwen?

Met vriendelijke groet, Sander Mager, fractievoorzitter GroenLinks AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.