Bijgewerkt: 2 december 2023

GL-Amstelveen wil verantwoord omgaan met huisvesting vluchtelingen

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
28-10-2014

GroenLinks wil, dat Amstelveen zaak maakt van de huisvesting van vluchtelingen in Amstelveen. Uit gegevens van de Stadsregio blijkt, dat er wederom achterstanden zijn in het huisvesten van mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen, terwijl gemeentes een huisvestingsplicht hebben ten aanzien van deze kwetsbare groep. De regionale wethouders huisvesting zien deze mensen liever naar een andere regio vertrekken. GroenLinks neemt daar afstand van en wil, dat Amstelveen zo snel mogelijk verantwoordelijkheid neemt voor deze mensen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Tessa van Wijnen, raadslid van GroenLinks-Amstelveen


De Stadsregio is op aandringen van de wethouders huisvesting in overleg gegaan met het ministerie van Binnenlandse Zaken om tot een andere verdeling van statushouders over de gemeentes te komen. Statushouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen, maar nog verblijven in een asielzoekerscentrum. Zij worden nu naar rato van inwonersaantal over gemeentes verdeeld. De Stadsregio is ook met een andere regio in overleg, of zij niet een paar statushouders over wil nemen.

GroenLinks neemt afstand van zo’n omgang met mensen. Tessa van Wijnen: “De economie van deze regio is dwars door de crisis heen blijven groeien, het is gênant, als je dan beweert, dat het te moeilijk is deze mensen te huisvesten”. GroenLinks-Amstelveen heeft al eerder vragen gesteld over de huisvesting van statushouders. Daaruit bleek, dat de problemen in Amstelveen vooral voortkomen uit interne verhuizingen bij Eigen Haard. Het is dus nu niet duidelijk, waarom er weer achterstanden zijn. Tijdens de commissie RWN van dinsdag 28 oktober 2014 zal GroenLinks hier vragen over stellen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.