Bijgewerkt: 30 november 2021

GL, CDA, D66 en PvdA willen actief gemeentebeleid tegen discriminatie

Nieuws -> Politiek

Bron: GL, CDA, D66 en PvdA-Amstelveen
02-03-2013

Wat begon als een initiatiefvoorstel van GroenLinks, is inmiddels ook omarmd door CDA, D66 en PvdA. De partijen willen, dat de gemeente actief beleid gaat ontwikkelen om discriminatie tegen te gaan. Daarbij willen ze specifiek aandacht voor 40+’ers op de arbeidsmarkt, levensbeschouwing, en seksualiteit in de sport.

Pesterijen

Het initiatief begon bij GroenLinks-raadslid Axel Boomgaars: “Meer dan een jaar terug zag ik een rapport over de gezondheid van Amstelveense jongeren, daaruit bleek, dat 1 op de 7 Amstelveense jongeren gepest wordt, en de acceptatie van homoseksualiteit in Amstelveen het laagst lag in de regio, maar net boven de 50%. Daar schrok ik echt van.”

Gelijke behandeling

Boomgaars ging toen kijken, wat Amstelveen al deed op het gebied van gelijke behandeling, en zag, dat de gemeente daar weinig aandacht voor had. Dat ook terwijl er bijna wekelijks klachten over discriminatie uit Amstelveen binnenkomen bij het meldpunt in Amsterdam.

boomgaars Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Axel Boomgaars, raadslid van GroenLinks-Amstelveen


Het voorstel, dat de vier partijen nu indienen zorgt ervoor, dat de gemeente meer informatie over het thema gaat vergaren, haar eigen regelgeving aanpast voor gelijke behandeling en haar medewerkers stimuleert beter op het thema te letten. Daarnaast willen de vier, dat de gemeente de aankomende jaren drie thema’s verder uitwerkt.

Arbeidsmarkt

Eén daarvan is leeftijd op de arbeidsmarkt. Amstelveen vergrijst redelijk hard. Michel Becker van D66: “Je ziet, dat hoe ouder werknemers worden, hoe moeilijker ze aan een baan komen. Dat heeft voor een groot deel met onterechte vooroordelen te maken. Ons plan zorgt ervoor, dat zowel werkgever en werknemer van 40+ dichter bij elkaar worden gebracht.”

becker Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Michel Becker, raadslid van D66-Amstelveen


Levensbeschouwing

Een ander thema is levensbeschouwing. CDA fractievoorzitter Ben Jonker: “Amstelveen is een internationale stad met mensen van allerlei afkomst en levensbeschouwing. Die moeten goed met elkaar kunnen samenleven en wat ons betreft doe je dat door meer van elkaar te weten. We willen geloofsgemeenschappen dus stimuleren Amstelveners uit te nodigen en met elkaar in gesprek te gaan.”

jonker Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Ben Jonker, fractievoorzitter van CDA-Amstelveen


Sport

Het laatste thema is seksualiteit in de sport. PvdA’er Jeroen Brandes: “Uit allerlei onderzoek blijkt, dat seksualiteit op sportverenigingen nog steeds een groot taboe is. In Amstelveen is er ook bijna niemand die een homo in zijn voetbal- of hockeyteam kent. Dat klopt eigenlijk niet helemaal en vinden we een slecht teken. We willen sportclubs enthousiast maken voor een veiliger sfeer.”

Brandes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 20113)

Jeroen Brandes, raadslid van PvdA-Amstelveen


Het initiatiefvoorstel is afgelopen woensdag 27 februari 2013 in de commissie B en S behandeld en komt 13 maart voor besluitvorming in de raad. De andere partijen (VVD, BBA, SP, OCA en ChristenUnie) hadden hier en daar vragen, maar het voorstel lijkt ook op hun steun te kunnen rekenen.

Komt de gemeente Amstelveen in actie voor werkzoekenden 40+?

Michal van Dantzig is door Axel Boomgaars, raadslid voor Groen Links bij de gemeente Amstelveen gevraagd om in te spreken tijdens de raadsvergadering van 27 februari 2013. Dit ter ondersteuning van het door Axel ingediende initiatief voorstel ‘Gastvrij Amstelveen Initiatiefvoorstel Gelijke Behandeling 2014-2018′.

Hieronder kunt u lezen wat Michal gaat zeggen tijdens de raadsvergadering. Voor contact met Michal vindt u hier haar contactgegevens: http://www.winwinwerkt.nl/contact.html.

Mijn naam is Michal van Dantzig.

Ik ben eigenaar van WinWinWerkt een werving & selectie & uitzendbureau voor werknemers in loondienst, zelfstandige professionals en gepensioneerden 65+. Sinds onze start in september 2011 hebben wij in Amstelveen een grote aanloop van hoogopgeleide 40+ werkzoekenden. Mensen met voorheen goede posities die nooit verwacht hadden dat dit hen zou overkomen. WinWinWerkt maakt zich sterk om de kansen van deze werknemers op de arbeidsmarkt te verbeteren. Dit doen wij tweeledig.

van Dantzig Amstelveen
(Foto M. van Dantzig - 2013)

Michal van Dantzig, eigenaar van WinWinWerkt, uitzendbureau voor gepensioneerden en 65 plussers


-Richting werkzoekenden: werkzoekenden bewust maken welke eisen de arbeidsmarkt aan hen stelt, het geven van tips en advies hoe de persoon zelf zijn/haar kansen op een baan kan vergroten. Ook bieden wij trainingen aan, in samenwerking met partners, o.a. sollicitatie trainingen waarmee werkzoekenden zich kunnen versterken. Deze trainingen zijn vooral bedoeld om handvatten te geven maar ook om de werkzoekenden te helpen om een knop om te zetten (bewustwording), te stimuleren in hun creatieve denken en te leren zelf het heft in handen te nemen.

-Richting werkgevers: werkgevers bewust maken dat er onder de oudere werkzoekenden veel toegevoegde waarde voor de organisatie aanwezig is. Deze toegevoegde waarde ontstaat door een combinatie van werkervaring die bij jongere werkzoekenden meestal (nog) niet aanwezig is. Ook zijn bepaalde positieve eigenschappen zoals b.v. ‘overzicht houden en stressbestendigheid’ vaker toe te schrijven aan iemand die meer levenservaring heeft. Oudere werkzoekenden verkeren meestal in hun privéleven in een wat rustiger vaarwater, zij kunnen daarom makkelijker hun werk voorop stellen.

Dit is voor werkgevers een voordeel. Hierbij is van belang, dat de toegevoegde waarde niet los gezien kan worden van de vacature die de werkgever heeft. Dit moet goed aansluiten. Ook moet de werknemer over de nodige flexibiliteit en sociale vaardigheden beschikken om de werkgever te overtuigen dat de heersende vooroordelen zoals ‘inflexibiliteit en lastig te sturen’ voor hem of haar niet gelden.

Wat de gemeente Amstelveen kan doen?

WinWinWerkt is een startend bedrijf, dat zelf de broek moet ophouden. Wij hebben regelmatig het gevoel, dat wij het werk doen dat eigenlijk de overheid zou moeten doen die het welbevinden van zijn burgers en een economische gezonde samenleving belangrijk vindt. Het is onbegrijpelijk, dat de overheid, in de gedaante van het UWV, niets doet voor werkzoekenden. Zij bieden geen enkele ondersteuning.

De landelijke overheid doet dus niets. Wij zijn van mening, dat hier een duidelijke rol en ook plicht van de Gemeente Amstelveen ligt. Dit hoeft echt niet veel te kosten. Volgens ons heeft Amstelveen hier een groot belang bij, dat deze groep werkzoekenden zo snel mogelijk weer aan het werk komt. Het zijn mensen met (onverkoopbare) koophuizen, voorheen kapitaalkrachtig, kortom de doorsnee burger van de gemeente Amstelveen.

Onze oplossing zou tweeledig zijn:

-Richting werkzoekenden: de gemeente kan een 1 dag congres organiseren waarin aan de bewustwording van de werkzoekende wordt gewerkt en tips en trucs worden aangereikt door middel van verschillende sprekers. Dit kan gepaard gaan met een beursvloer, waar loopbaanadviseurs kosteloos (in ruil voor reclame/zichtbaarheid) een standje hebben en met werkzoekenden over hun CV praten.

-Richting werkgevers: de gemeente kan in samenwerking met de Ondernemersvereniging Amstelveen het thema arbeidsmarkt aan de orde stellen. De OA kan een themamiddag over de vergrijzing organiseren. Bedrijven bewust maken welke gevolgen er zijn. Dat zodra de economie aantrekt zij een tekort aan gekwalificeerd personeel hebben en daarmee de continuïteit en groei van hun bedrijf in gevaar brengen.

Een ander idee zou kunnen zijn ‘Goede voorbeelden’, werkgevers in het zonnetje zetten die juist wel een oudere werknemer aannemen. Serviceclubs als Rotary en Lions willen waarschijnlijk ook een bijdrage leveren. De media kan hier ook een goede rol in spelen.

Dit alles in het kader van een gezonde Amstelveense samenleving. En ook voor het aanzien van de Gemeente Amstelveen als een gemeente die méér doet voor zijn burgers. Een gemeentebestuur, dat met creatieve, niet dure, oplossingen een maatschappelijk groot probleem bestrijdt .

Dank voor uw aandacht.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS