Bijgewerkt: 3 december 2023

GL-SP-CU willen uitgeprocedeerde Amstelveners blijven steunen

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
27-04-2015

De Amstelveense fracties van GroenLinks, SP en ChristenUnie vinden het landelijke akkoord rondom bed-bad-brood onacceptabel voor Amstelveen. Het zou betekenen, dat Amstelveense uitgeprocedeerde asielzoekers op straat gezet kunnen worden en dat extra zorg, die de gemeente nu al bij een gezin levert, verboden wordt. De fracties willen, dat de gemeente haar huidige steun voortzet.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Jacqueline Koops, fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen


Het vorige week gesloten landelijke akkoord over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers houdt voor Amstelveen grofweg in, dat zij uitgeprocedeerden alleen nog maar door mag sturen naar Amsterdam, waar ze tijdelijk opgevangen worden en de kans bestaat, dat ze na een paar weken op straat worden gezet. Ook mag Amstelveen zelf geen extra zorg meer bieden, wat ze nu wel doet. ChristenUnie-fractievoorzitter Jacqueline Koops: “Vorig jaar heeft de gemeenteraad op mijn initiatief een motie aangenomen, waarbij we opriepen om op een humane manier om te gaan met asielzoekers die niet terug kunnen naar hun eigen land. Dit akkoord zet daar volgens ons een streep door.”

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Joep van Erp, fractievoorzitter van SP-Amstelveen


Het college van B en W zorgt er tot nu toe voor, dat Amstelveense uitgeprocedeerden sowieso een bed-bad-brood-voorziening krijgen en dat waar nodig, maatwerk wordt geleverd. Zo is er een uitgeprocedeerd Amstelveens gezin, dat in de eigen sociale omgeving wordt opgevangen, maar waarbij de gemeente bescheiden steun levert in de vorm van schuldhulp en opvoedondersteuning. SP-fractievoorzitter Joep van Erp: “Wij kunnen het niet verkroppen, dat dit nieuwe akkoord zou betekenen dat wij zulke gezinnen met kinderen niet meer zouden mogen helpen en ze zelfs via Amsterdam op den duur op straat zouden komen te staan.”

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Axel Boomgaars, fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen


Inmiddels hebben verschillende gemeenten, waaronder Amsterdam, het akkoord al verworpen. Het maakt eigen beleid van gemeenten onmogelijk en zou ook de mensenrechten schenden. GroenLinks-fractievoorzitter Axel Boomgaars: “Behalve de makers heb ik niemand een goed woord horen spreken over dit akkoord. Er is veel verzet tegen de kille en inhumane manier, waarop wij straks met uitgeprocedeerden om moeten gaan. Wat ons betreft doet Amstelveen mee in dat verzet, verwerpen wij dit akkoord, en gaan we door op de door ons ingeslagen weg.” Woensdag 29 april 2015 zullen GroenLinks, SP en ChristenUnie mondelinge vragen aan het college van B en W stellen over, hoe Amstelveen verder gaat na dit akkoord.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.