Bijgewerkt: 7 december 2021

GL: Welzijnswerk wankelt door optreden wethouder Koops

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
08-05-2012

De fractie van GroenLinks-Amstelveen heeft grote zorgen over de toekomst van het welzijnswerk in Amstelveen. Wethouder Koops (ChristenUnie) heeft wederom uitstel moeten kopen voor de verandering van haar beleid.

De blijvende onzekerheid die daarmee gepaard gaat voor de medewerkers van Cardanus, de vele vrijwilligers, maar vooral voor alle cliënten van het welzijnswerk is GroenLinks een doorn in het oog. ‘Het welzijnswerk in Amstelveen wankelt’, zo constateert GroenLinks raadslid Dorien Mijksenaar.

dorien  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Dorien Mijksenaar, raadslid van GroenLinks-Amstelveen


De gemeenteraad behandelt woensdag 9 mei 2012 de nota ‘Bewoners aan zet’, welke volgens het College de basis onder het nieuwe welzijnswerk zou moeten vormen. Raadsbreed is die nota echter veel te licht bevonden. Dorien Mijksenaar: ‘Welzijnswerk is ontzettend belangrijk voor heel veel Amstelveners. Dat vraagt om een stevig fundament, waar professionals, vrijwilligers en wijkbewoners op kunnen bouwen. Dat fundament ligt er tot onze hele grote teleurstelling nog steeds niet.’

GroenLinks is blij, dat er geen politieke spelletjes gespeeld worden over de rug van het welzijnswerk heen, want de gehele gemeenteraad deelt de kritiek op de nota, zo bleek in de laatste raadscommissie. Raadsbreed zal woensdag dan ook een voorstel ingediend worden, dat voorschrijft, wat wethouder Koops in de komende maanden allemaal dient te regelen om een invoering van het nieuwe welzijnswerk veilig te stellen.

Mijksenaar geeft aan, dat ondanks deze hele duidelijke opdracht vanuit de Raad de zorg nog lang niet weggenomen is: “De raad kan wel vastleggen wat de wethouder nu moet doen, maar dat is geen garantie, dat ze het ook kan en gaat doen. Ook hebben wij zorgen, of Cardanus nog wel in staat is om te doen, wat van ze gevraagd wordt.

Het zal een helse klus zijn om mensen betrokken en gemotiveerd te houden in de onzekere situatie die blijft bestaan. Maar de meeste zorg hebben wij over de relatie tussen de wethouder en Cardanus. Ze hebben keer op keer laten zien niet door één deur te kunnen, of te willen. Dat is een hele slechte en onprofessionele basis voor welk vervolg dan ook.

Wij houden ons hart vast, als de volgende stappen niet in goed overleg gebeuren met de huidige organisaties, die immers het geheugen zijn en de kennis hebben van het bestaande welzijnswerk. GroenLinks waakt ervoor, dat niet de jarenlange ervaring en de inzet van medewerkers en vrijwilligers overboord gegooid wordt.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.