Bijgewerkt: 17 april 2024

GL is niet tevreden met de nieuwe peuteropvang

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
23-07-2012

De raadsfractie van GroenLinks in Amstelveen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W over de harmonisatie van de peuterspeelzalen met de kinderopvang. De toegezegde controle daarop lijkt volgens de partij vrij mager te zijn, er zouden wachtlijsten zijn ontstaan en in enkele peutergroepen kan niet gewerkt worden aan de verbetering van taalachterstand van sommige kinderen.

kruijer Amstelveen
(Foto S. Kruijer - 2011)

Stieneke Kruijer, burgerraadslid Commissie Burgers en Samenleving van GroenLinks-Amstelveen


Op 10 november 2010 heeft de gemeenteraad ingestemd met de samenvoeging van de peuterspeelzalen met de kinderdagopvang. GroenLinks was destijds kritisch. Burgerraadslid Stieneke Kruijer: 'Wij, samen met veel ouders en leidsters, waren bang, dat het specifieke pedagogische programma van de peuterspeelzalen zou verdwijnen. Dit programma bereidt peuters spelenderwijs voor op de start bij de basisschool.'

Tijdens de behandeling van de samenvoeging in de gemeenteraad is door de wethouder, op aandringen van GroenLinks, toegezegd, dat de kwaliteit van het pedagogische programma halfjaarlijks door de GGD wordt geïnspecteerd. In de rapportage over de laatste stand van zaken rondom de harmonisatie laat de wethouder weten, dat de GGD geconstateerd heeft, dat de pedagogische uitgangspunten niet overal duidelijk op schrift gesteld waren, maar dat dat niet hoeft te betekenen, dat het er niet is.

Kruijer: 'Wij als GroenLinks hebben nu begrepen, dat deze controle eigenlijk alleen op papier heeft plaatsgevonden. Dan zou zo een controle natuurlijk een wassen neus zijn, want je wil juist weten, hoe het er nu in de praktijk aan toegaat. Wij vragen de wethouder dan ook duidelijkheid te geven en zo snel mogelijk een gedegen monitoring te laten uitvoeren.

Daarnaast is er onduidelijkheid over de vraag, of er wachtlijsten zijn ten gevolge van de harmonisatie. Voor een bepaalde groep ouders (die recht hebben op subsidie van de gemeente voor de peuteropvang) zijn peuterplaatsen ingekocht. Wanneer voor deze categorie een wachtlijst ontstaat, moeten er door de gemeente meer plaatsen worden ingekocht. Volgens wethouder Koops bestaan er geen wachtlijsten, wij horen vanuit alle hoeken andere verhalen; daar willen we ook graag duidelijkheid over',- aldus de GroenLinkser.

Tot slot ontstaat er door de samenvoeging een nieuwe situatie, waarin Nederlandse kinderen en kinderen van expats bij elkaar in één groep worden geplaatst. 'Daar is op zich natuurlijk helemaal niks mis mee, punt is wel, dat wij begrepen dat er groepen ontstaan, waarin er veel kinderen van expats zijn, waardoor contact met leidsters en Nederlandse kinderen moeilijker wordt.

Kinderen met een taalachterstand, die op de peuteropvang met een speciaal programma worden geholpen om deze achterstand weg te werken, kunnen nu niet meer goed begeleid worden. Dat lijkt ons niet de bedoeling, dus we willen graag weten, wat daar speelt en hoe we voor een oplossing kunnen zorgen'.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.