Bijgewerkt: 6 oktober 2022

GL vragen over het doden van wilde ganzen bij Schiphol

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen / Provincie NH
06-06-2014

De fractie van GroenLinks-Amstelveen heeft in de gemeenteraadsvergadering van 4 juni 2014 vragen gesteld over het vangen en vergassen van ganzen. De provincie heeft 7 mei een vergunning verleend om in een straal van 20 km rondom Schiphol 2700 ganzen te vangen en vergassen met CO2. Dat zou dus mogelijk ook in Amstelveen kunnen gaan gebeuren. GroenLinks ziet in het doden van ganzen geen oplossing voor de overlast en maakt zich zorgen over de overige flora en fauna.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2014)

De grote Canadese gans (Branta canadensis) behoort tot het genus Branta


Het doden van ganzen maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen die het risico op aanvaringen tussen vliegtuigen en ganzen moet verminderen. De ontheffing is aangevraagd door de Faunabeheereenheid Noord-Holland. Duke Faunabeheer is het bedrijf, dat de vangacties uitvoert, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Doel is het risico van aanvaringen tussen ganzen en vliegtuigen te verminderen.

Dit is nodig, omdat sinds 2005 het aantal ganzen in de 20-kilometerzone rondom Schiphol vertienvoudigd is tot meer dan 50.000 ganzen. De ganzen zijn een bedreiging voor de luchtvaartveiligheid. Voor de vang- en dodingsactie zijn ontheffingen van de verboden van de Flora- en faunawet nodig van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland, alsmede een vrijstelling van de Rijksoverheid voor het gebruik van CO2. Het Rijk heeft de vrijstelling in maart afgegeven.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2014)

De grauwe gans (Anser anser). Alle ganzen behoren samen met de eenden en zwanen tot de familie Anatidae


De populatie grauwe ganzen is de laatste 10 jaar sterk toegenomen. Ganzen veroorzaken overlast door landbouwgewassen op te vreten. Ze vormen ook een veiligheidsrisico voor vliegtuigen. Daarom heeft de provincie een ontheffing afgegeven om in straal van 20 km rondom Schiphol ganzen te vangen en vergassen. GroenLinks vindt, dat er beter gekeken moet worden naar alternatieve methodes om het gebied minder aantrekkelijk te laten zijn voor ganzen. GroenLinks-raadslid Tessa van Wijnen: “Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat er alleen al in Noord-Holland in de zomer ongeveer 100.000 ganzen zijn, vangen en vergassen is eigenlijk gewoon onbegonnen werk. “

GroenLinks-Amstelveen heeft zorgen om de onrust die het vangen van ganzen kan veroorzaken bij andere broedende vogels. Eveneens is het bedrijf, wat het vangen en doden uit gaat voeren niet van onbesproken gedrag. De fractie heeft in de raad gevraagd, of er ook in Amstelveen gevangen gaat worden en of er contact is met dit bedrijf. Ook wilde de fractie weten, hoe de gemeente het zo plaats zal laten vinden, dat er echt geen overlast is voor overige flora, of fauna.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Tessa van Wijnen, raadslid van GroenLinks-Amstelveen, lid van de raadscommissie Ruimte, wonen en natuur (RWN)


Peter Bot, (BBA) wethouder Milieu gaf aan, dat er tot dusver niet gevangen is in Amstelveen en als dat wel zal gebeuren; dit een dag van tevoren aan de gemeente bekend gemaakt wordt. De wethouder is ook bereid een medewerker van de gemeente mee te laten lopen om te controleren, of het vangen echt volgens de regels zal verlopen. De gemeente blijkt niet de juiste bevoegdheden om hier zelf handhavend in op te kunnen treden. Tessa van Wijnen GroenLinks-raadslid: “Het verbaast me, dat we niet zelf kunnen handhaven hierin, maar dat maakt dat toezicht houden op moment het beste is wat we kunnen doen. Gelukkig is hier nog niets gevangen, we hopen dat dat zo blijft.”

Eind mei is ook het nieuwe Ganzenakkoord getekend. Daarin staat onder andere, dat als de overlast de komende jaren niet afneemt, de mogelijkheden om te vangen en doden zullen worden verruimd. GroenLinks betreurt het, dat er niet breder op andersoortige bestrijding wordt ingezet.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Peter Bot, (BBA) wethouder Milieu


Soorten ganzen

De grauwe gans mag in de 0-20-kilometerzone worden gevangen en gedood. De kolgans, brandgans, nijlgans, Indische gans en Canadese gans mogen alleen binnen een straal van 10 kilometer rondom Schiphol worden gevangen en gedood. De ontheffing is geldig van 15 mei tot en met 6 juli 2014. Ganzen vangen kan maar een paar weken per jaar; als ze in de rui zijn en niet kunnen vliegen. Ook in 2013 verleenden de drie provincies toestemming voor de vangacties. In dat jaar zijn er circa 9600 ganzen vergast.

Andere sporen

Het doden van ganzen is onderdeel van een pakket aan maatregelen, dat door diverse partijen genomen wordt om het risico van aanvaringen te verminderen. Andere maatregelen zijn onder andere het inzetten van een vogelradar op Schiphol, het verbouwen van gewassen die niet aantrekkelijk zijn voor ganzen, het versneld onderploegen van graanstoppels om ganzen te weren en het verruimen van de zone, waarin een vogeltoets moet worden gedaan alvorens ruimtelijke plannen ontwikkeld mogen worden.

Aanpak op verschillende sporen is nodig, omdat afzonderlijke maatregelen onvoldoende betekenis, of draagvlak hebben als op het andere spoor geen voortgang wordt geboekt. Daarnaast is met losse maatregelen de afgelopen jaren niet het gewenste resultaat bereikt. De maatregelen zijn vastgelegd in een convenant, dat in april 2012 onder leiding van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is getekend door Schiphol, de gemeente Haarlemmermeer, de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland, de LTO, de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, en Landschap Noord-Holland.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.