Bijgewerkt: 8 december 2021

GL vragen over ontwikkelingen sociale huurwoningen

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
24-04-2012

Afgelopen week is in een nieuwsbericht van de Stadsregio gemeld, dat het aantal toewijzingen van sociale huurwoningen in de Stadsregio in 2011 wederom een nieuw dieptepunt heeft bereikt en dat de wachttijden wederom gestegen zijn.

Verder is onlangs bekend geworden, dat de aangekondigde 5% huurstijging voor mensen met een te hoog inkomen in een sociale huurwoning vooralsnog niet mag. Dit volgt op het al eerder aangekondigde stoppen met het experiment Huren op Maat, wat volgens de minister toch inkomensbeleid was.

van wijnen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Tessa van Wijnen, raadslid van GroenLinks-Amstelveen tijdens een raadsvergadering in 2011. Frank Berkhout, van D66 volgt haar inspraak


Voor de fractie van GroenLinks leidt dit tot de volgende vragen:

De Woonvisie, waarin zwaar wordt ingezet op doorstroming, is in november 2011 aangenomen. Van doorstroming kunnen we al geen snelle effecten verwachten, maar op dit moment kunnen belangrijke maatregelen om die op gang te krijgen zelfs nog niet eens opgestart worden.

-Kan het College aangeven, wat de impact van bovengenoemde ontwikkelingen zal zijn op de doorstroming in Amstelveen?

-Kan het College aangeven, wat dat betekent in termen van wachttijd en slagingskans voor Amstelveense starters en doorstromers binnen het sociale huur segment?

Bij de bespreking van de Woonvisie is een lijst onderwerpen genoemd waarover met corporaties afspraken gemaakt moeten worden.

-Kunt u een overzicht geven van op welke van deze onderwerpen op dit moment wel en geen prestatieafspraken zijn gemaakt?

Er zouden tevens afspraken gemaakt worden over de hoeveelheid woningen die, om verschillende redenen, een huur boven de sociale huurgrens zouden krijgen.

-Wat voor afspraken zijn hierover gemaakt? Hoeveel sociale huurwoningen zullen in 2012 een huur boven de sociale huurgrens krijgen?

Wij krijgen signalen, dat mensen bij het informeren bij de Gemeente naar een urgentieverklaring voor een woning,  al te horen krijgen, dat dat niet mogelijk is, indien hun inkomen hoger is dan 34.085 euro. Het zou voor hen dan geen zin hebben een formele aanvraag in te dienen.

-In hoeverre verstrekt u inderdaad deze informatie aan mensen in deze situatie?

Corporaties mogen 10% van de vrijkomende woningen toewijzen aan mensen met een inkomen hoger dan 34.085 euro.

-In hoeverre is daar voor vrijkomende Amstelveense woningen gebruik van gemaakt?

Als dat minder is dan 10%, kan het College aangeven, of het mogelijk is dat mensen met een te hoog inkomen, maar wel met andere problemen, onnodig een urgentieverklaring is ontzegd en zo ja, hoe kan dat in de toekomst voorkomen worden?

Hoogachtend,

Namens de fractie GroenLinks Amstelveen, Tessa van WijnenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.