Bijgewerkt: 28 november 2021

Gebruik RoundUp in strijd met zorgvuldigheid in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
08-07-2013

Schriftelijke vragen GroenLinks-Amstelveen ex art. 33 RvO gemeenteraad Amstelveen

Betreft: Gebruik RoundUp in strijd met zorgvuldigheid.

Geacht College,

U kent GroenLinks inmiddels als een partij die uitgesproken tegenstander is van het onkruidverdelgingsmiddel RoundUp. Een groot aantal onderzoeken wijst er op, dat Roundup en glyfosaat (de werkende stof) - in hoeveelheden lager dan de aanbevolen hoeveelheid - giftig en dodelijk is voor menselijke cellen, de werking van hormonen verstoren en effecten heeft op het DNA.

Ook zijn er aanwijzingen dat het bestrijdingsmiddel Roundup leidt tot sterfte van vissen, kikkers en andere amfibieën. Glyfosaat verspreidt zich snel in de natuur en wordt slecht afgebroken, ook in zuiveringsinstallaties. Dat zijn dus risico’s voor de natuur, het milieu en de volksgezondheid.

van wijnen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Tessa van Wijnen, raadslid van GroenLinks-Amstelveen


GroenLinks vindt dat onwenselijk. Om die reden hebben wij in de Raad aangedrongen op een stop op het gebruik van dit middel. Zolang het echter nog wel gebruikt wordt, is het cruciaal, dat dit met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gebeurt, zoals die in DOB richtlijnen staat aangegeven, die wij als gemeente ook hanteren. ( http://www.wageningenur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Projecten/DOB-verhardingen/DOB-en-DOB-2.0-richtlijnen.htm )

Deze DOB richtlijnen  stellen onder meer dat RoundUp niet gebruikt mag worden als het binnen 24 uur 1 mm, of meer gaat regenen, als het harder waait dan 5 m/s, of als het warmer is dan 25º C. Deze regels bestaan om te voorkomen, dat RoundUp uitspoelt naar het grondwater, maar ook om te voorkomen, dat het gebruikt wordt op momenten, dat het middel niet werkzaam is.

Op 27 juni 2013 zijn op de studentencampus Uilenstede onkruidbestrijders, ingehuurd door de gemeente, actief geweest die van RoundUp gebruik hebben gemaakt. Op de betreffende dag was het zowel regenachtig als winderig, alles was dus nat. Dit weer was voorspeld. Op 2 juli zijn onkruidbestrijders in Amstelveen ook gezien, terwijl 3 juli wederom een regenachtige dag was, die ook wederom zo voorspeld was.

Ambtelijk kregen wij bericht, dat RoundUp gedurende een periode van twee weken gebruikt zal worden om onkruid te bestrijden. Volgens GroenLinks gaan we als gemeente onvoldoende voorzichtig om met dit gif in de openbare ruimte. Het bewijst voor GroenLinks wat een illusie veilig en duurzaam gebruik van RoundUp is. Daar komt nog bij, dat het gebruik op natte gewassen/onkruid inefficiënt is. GroenLinks heeft hierover de volgende vragen:  • Kunt u bevestigen, dat het gebruik van RoundUp in deze specifieke gevallen in strijd met de zorgvuldigheidsvoorschriften was?

  • Bent u bekend met andere gevallen, waarin RoundUp in strijd met de zorgvuldigheidsvoorschriften wordt gebruikt in Amstelveen?

  • Hoe neemt u uw verantwoordelijkheid om te garanderen dat RoundUp zolang het in Amstelveen gebruikt wordt niet (meer) in strijd met de zorgvuldigheidseisen gebruikt wordt?

  • Welke verdere acties onderneemt u nu om het gebruik van RoundUp te stoppen c.q. in overeenstemming met de zorgvuldigheidseisen te gebruiken?


Met vriendelijke groet, namens de fractie van GroenLinks, Tessa van Wijnen, Axel Boomgaars.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS