Bijgewerkt: 8 februari 2023

Geen woning weg voor meer snelweg

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen / Rijkswaterstaat
09-02-2006

Stop verbreding A9! GroenLinks roept inwoners van Amstelveen op om zich actief te verzetten tegen de plannen van het kabinet voor verbreding van de A9. Uit foto’s van Rijkswaterstaat blijkt dat verbreding ten koste zal gaan van woningen en bedrijven langs de A9 terwijl andere maatregelen een veel positiever effect hebben op de doorstroming. GroenLinks wil samen met inwoners het kabinet terugfluiten op de informatieavond van Rijkswaterstaat op donderdagavond 16 februari 2006 in het Raadhuis te Amstelveen.

Amstelveen-A9-variant
(Rijkswaterstaat collectie - 2006)

Verbreding van de A9 ter hoogte van Amstelveen (oude en nieuwe situatie)


Deze foto laat het oude dorp van Amstelveen zien in de toekomstige situatie, na verbreding van de A9. Uit deze foto wordt duidelijk welk enorm effect de verbreding zal hebben op woningen en bedrijven langs de snelweg. In de nieuwe situatie zijn BMW-garage Van Poelgeest en het kantorengebouw aan de burgemeester Colijnweg verdwenen. Ook het voormalig Rabobankkantoor op de Dorpsstraat en de woningen aan de noordzijde van de Middeldorpstraat, de Roemerdorpstraat en het Smedemanplein moeten wijken voor de verbrede snelweg. Rijkswaterstaat wil met de bijeenkomst op 16 februari de mening van de burger aangaande de onderzochte alternatieven peilen.

Aan de hand van stemmingen wordt een consultatiedocument opgesteld, welke mede de basis vormt voor de besluitvorming van het kabinet. Volgens GroenLinks dreigt het gevaar van manipulatie omdat er slechts een keuze is tussen het stroomlijnvariant en de verbindingsvariant. Deze beide varianten gaan uit van verbreding van de A9. Een keuze voor de 0+ variant lijkt niet echt mogelijk. GroenLinks kiest voor deze 0+ variant omdat deze de woningen langs de A9 wel spaart, door met name in te zetten op betere benutting van de bestaande wegen (o.a. door beprijzing in de spits, invoering 80 km/uur) en stimulering van het openbaar vervoer.

GroenLinks adviseert dan ook om tijdens de stemmingen niet te kiezen voor een van de twee door Rijkswaterstaat aangedragen varianten en er op aan te dringen dat de 0+variant ook in stemming wordt gebracht.

GroenLinks wil op deze manier Rijkswaterstaat terugfluiten. Voorafgaand aan de bijeenkomst op 16 februari zal de partij daarom symbolisch fluitjes uitdelen onder de aanwezigen.Lees verder: Rijkswaterstaat Schiphol-Almere website
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.