Bijgewerkt: 7 december 2021

Geen middeldure huur- en koopwoningen in Bovenkerk

Nieuws -> Politiek

Bron: Actief voor Amstelveen
30-05-2018

Maar van de beloofde middeldure huur en koopwoningen komt weer niets terecht. En dit terwijl de gemeente raad in september 2016 unaniem een motie heeft aangenomen, waar het college werd opgeroepen te streven naar de bouw van woningen in het middeldure huur en koop segment. Deze locatie is daar ook geschikt voor.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Tim Lechner fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen


Al sinds 2008 wordt er gekeken naar woningbouw aan de Bovenkerkerweg. Er werd destijds gesproken over grote appartementencomplexen ten behoeve van sociale huur. De reden om hiervan af te wijken, volgens het college, is de lastig te ontwikkelen locatie o.a. vanwege de eigendomsrechten van Eigen Haard, Boemerang, Carel’s Cafetaria en de nodige bedrijfsverplaatsingen. Maar dat was al jaren bekend. Het College van B en W weet al sinds december 2017 dat de plannen er liggen voor deze koopwoningen met een prijs vanaf 400.000 euro VON. En dat, terwijl de roep om meer middeldure woningen toen al in alle hevigheid was losgebarsten.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen/Molenaar en Co architecten - 2018)

Artist impression van de nieuwbouw aan de Maalderij/Bovenkerkerweg in Amstelveen


Actief voor Amstelveen kan zich totaal niet vinden hoe deze constructie tot stand is gekomen en zal in de komende commissievergadering het hier zeker niet bij laten zitten. Bij alle plannen die tot nu toe werden gepresenteerd en gerealiseerd, hebben wij het woord 'Middeldure woningen' nog nooit gehoord.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.