Bijgewerkt: 28 november 2021

Gemeente heeft nog steeds geen afspraken met wooncorporaties

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
12-06-2012

Uit beantwoording van schriftelijke vragen van GroenLinks-Amstelveen blijkt, dat de gemeente nog steeds geen afspraken met Eigen Haard heeft gemaakt over liberalisering van sociale koopwoningen. GroenLinks betreurt dit.

Uit eerdere schriftelijke vragen van GroenLinks in augustus 2011 is gebleken, dat 90% van de goedkope sociale huurwoningen in Amstelveen mogelijkerwijs kan verdwijnen. De gemeente kan hierover prestatie-afspraken maken met Eigen Haard. GroenLinks vindt het onbegrijpelijk, dat deze er nu pas rond de zomervakantie zullen komen.

De voorraad sociale huurwoningen in Amstelveen zou net aan voldoende moeten zijn om iedereen, die daarop is aangewezen te huisvesten. Corporaties hebben echter ruimere mogelijkheden gekregen om huren te laten stijgen. Dat kan serieuze consequenties hebben voor de voorraad woningen in Amstelveen. GroenLinks vindt het daarom belangrijk, dat daar goede afspraken over worden gemaakt met Eigen Haard.

van wijnen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Tessa van Wijnen, raadslid van GroenLinks-Amstelveen: Als je dan pas de tweede helft van het jaar met elkaar om de tafel gaat zitten, stel je je als gemeente wel erg passief op. Dan heeft Eigen Haard haar beleid al uitgezet en moet je maar hopen, dat dat goed is


Het gemeentebeleid zet in op doorstroming. Als mensen teveel  gaan verdienen voor een sociale huurwoning, moeten zij door kunnen stromen naar een koopwoning. Zo moet er ruimte vrijkomen voor de circa 1200 Amstelveners die nu op de wachtlijst voor een huurwoning staan.

GroenLinks vindt het belangrijk, dat er overtuigend ingezet wordt op betaalbare koopwoningen. Daarmee biedt je doorstromers een concrete mogelijkheid.  Het verkopen van sociale huurwoningen kan daar ook bij passen, maar dan moet je er wel weer voldoende voor terugbouwen.

Tessa van Wijnen: Ik zou het verfrissend vinden, als we het daar eens over zouden kunnen hebben in plaats van dat altijd maar weer ‘aanpakken van scheefwoners’. Een aantal maatregelen om het zogenaamde scheefwonen tegen te gaan zijn, voor de val het kabinet, al vertraagd geraakt, of kunnen niet doorgaan. Hierbij gaat het o. a. om Huren op Maat, waarbij de huur stijgt met het inkomen.

In de komende Stadsregiovergadering wordt ook het verzoek van Amstelveen besproken om meer huurwoningen zelf toe te kunnen wijzen aan Amstelveners. Het lijkt erop, dat daar een beetje ruimte voor wordt gegeven, maar niet veel en niet structureel. GroenLinks vindt, dat de gemeente zich minder afwachtend op moet stellen ten opzichte van Rijks- en regiomaatregelen. De voorraad sociale huurwoningen moet scherp gemonitord worden en het aantal betaalbare koopwoningen moet omhoog.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS