Bijgewerkt: 25 juli 2024

Gemeente moet meer persoonsgerichte informatie geven

Nieuws -> Politiek

Bron: BBA
27-11-2012

Burger Belangen Amstelveen wil, dat de gemeente Amstelveen meer persoonsgerichte informatie gaat geven. Hoewel de gemeente tot nu toe besluiten en voorstellen bekend maakt  op de eigen website en in speciale advertenties in de huis aan huisbladen, blijkt dit om diverse reden toch niet bij iedereen over te komen. Regelmatig komen er klachten van bewoners, die vinden, dat ze niet goed, of te laat zijn geïnformeerd.

roos Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Linda Roos, fractievoorzitter van Burger Belangen Amstelveen


BBA stelt daarom een meer gerichte en persoonlijke benadering voor. Dit kan door de inwoners van Amstelveen via hun e-mail adres te informeren over zaken die van belang zijn voor de bewoners. Dit kan zijn dat er in de directe omgeving iets verandert, of staat te gebeuren.

De inwoners van Amstelveen, die deze berichten willen ontvangen kunnen hun e-mail adres hiertoe bij de gemeente bekendmaken. De BBA stelt voor, dat de gemeente hiervoor actief en per brief aan de e-mail adressen bij de bewoners opvraagt. BBA denkt, dat daarmee veel misverstanden te voorkomen zijn. De fractie wil een motie van een dergelijke strekking indienen tijdens de raadsvergadering van 12 december 2012.

===================================================================

BBA vindt experiment doorstroming niet meer nodig

De gemeente Amstelveen behandelt binnenkort voorstellen voor een experiment doorstroming. Hiervoor zou 50.000 euro moeten worden uitgetrokken. BBA is en blijft fel voorstander van doorstroming.

In het zicht van regeringsmaatregelen voor nieuw beleid voor verhuur van sociale woningen lijkt een experiment op lokaal niveau achterhaald. Uiteindelijk zal met het  regeringsbeleid een nieuwe systematiek van meer inkomensgericht en marktconforme huren worden ingezet..

Hierdoor is het uitvoeren van het experiment niet opportuun. De gemeente bespaart hiermee € 50.000. Vooral in deze financieel moeilijke tijden is het ook voor dit soort bedragen van belang, dat die niet onnodig worden uitgegeven.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.