Bijgewerkt: 27 februari 2024

Gemeenteraad van Amstelveen is bezorgd na antwoorden op Schipholvragen

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
26-05-2023

Vijf Amstelveense politieke partijen vroegen afgelopen maart gezamenlijk om duidelijkheid over Schiphol. Het gaat om de fracties van ChristenUnie, GroenLinks, bbA, 50PLUS en BVNL. De vragen gingen over het meten van geluidsoverlast, verontreiniging van lucht, water en grond, gezondheidsschade en de houding van het Amstelveense gemeentebestuur ten aanzien van Schiphol. De inmiddels ontvangen antwoorden stellen niet bepaald gerust.

Foto Amstelveen
(Foto Peter Bakker - 2020)

Schiphol Airport

De raadsleden zien dat een deel van de vragen niet, summier of ontwijkend zijn beantwoord. Opvallend is dat de antwoorden die wel zijn gegeven, blijk geven van een groot vertrouwen van dit college in Schiphol, aldus de vragen stellende raadsleden. Zo wil dit college dat Schiphol zelf haar geluidsoverlast gaat meten. Nu wordt dit nog gedaan onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit brengt kosten en onderhoudsverplichtingen met zich mee. Eén geluidsmeetpunt blijkt al geruime tijd defect. Toezeggingen over de termijn van reparatie kregen de raadsleden niet.

Het meten van de luchtkwaliteit wordt nu maar zeer beperkt gedaan, het bestaat uit schattingen of metingen van een enkel type vervuiling. Microfijnstof en kankerverwekkende uitstoot als benzeen en formaldehyde worden door geen enkele partij in beeld gebracht. Laat staan de mogelijke aantasting van de volksgezondheid als gevolg van deze uitstoot. Een recent RIVM-rapport adviseert in de Schipholregio om de gezondheid van inwoners beter te monitoren. Vragen hierover werden niet beantwoord. Het college gaf in de antwoorden toe dat een luchtmeetnet ingericht zou moeten gaan worden, maar kijkt voor de financiering hiervan weer naar Schiphol. Onafhankelijke onderzoeken, of het uitrollen van een eigen meetnet, worden als te duur bestempeld. De samenwerking in de regio geniet ook groot vertrouwen van het college en zou opgewassen zijn tegen het grote leger van advocaten en lobbyisten aan de zijde van de luchtvaart.

Foto Amstelveen
(Bron Flighttracking Schiphol - 2020)

Flighttracking Schiphol screenshot van de kaart rondom Amstelveen met de op dat moment vliegende vliegtuigen vrijdag 26 mei 2023 om 14 uur 50

De vijf politieke partijen verwachten van het college geen spierballen om Schiphol eigenhandig aan te pakken, maar roepen wel op tot een assertieve houding. De partijen bezinnen zich op vervolgvragen en -acties. Met het uitrollen van een goed luchtkwaliteitsmeetsysteem, betrouwbare geluidsmetingen en het beter monitoren van de volksgezondheid in Amstelveen, kan er een groot verschil worden gemaakt. De meetgegevens geven de inwoner duidelijkheid en houvast. Het college moet niet blijven wachten, sussen en kijken naar anderen. Dit college kan duidelijk veel meer doen om inwoners en het milieu te beschermen. Bekijk ook de website van Omgevingsinfo Schiphol met de realtime info van het baangebruik rond SchipholAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.