Bijgewerkt: 25 juli 2024

Gemeenteraad van Amstelveen kiest voor Stadsplein van ChristenUnie

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
12-11-2012

De ChristenUnie is tevreden, dat de gemeenteraad in de vergadering van 7 november 2012 gekozen heeft voor een inrichting van het Stadsplein op een wijze, waarop de ChristenUnie bij de vorige behandeling in de gemeenteraad al op heeft aangedrongen. De fractie van de ChristenUnie kon niet met het eerdere plan voor het Stadsplein instemmen en stemde daarom tegen het raadsvoorstel.

markt Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Markt op het Stadsplein van Amstelveen


De kosten van de plannen zijn nu veel lager dan ongeveer € 1 ½ miljoen van het oorspronkelijke plan en er is nu een inrichting van het Stadsplein, waar de gewone Amstelvener enthousiast over kan zijn. Dat was het nu precies, waar het de ChristenUnie om ging. Wij zijn daarom blij, dat we nu vol overtuiging voor het voorstel over het Stadsplein konden stemmen. Dit is het Stadsplein, dat de gewone Amstelvener wil, aldus Bert de Pijper, fractieleider van de ChristenUnie.

Bij de vorige behandeling van de voorstellen, diende de fractie van de ChristenUnie een amendement in die aan het college vroeg om met een nieuw plan voor het Stadsplein te komen, dat veel minder zou kosten dan de oorspronkelijke plannen van ca. € 1 ½ miljoen. Het amendement heeft zowel binnen als buiten de gemeenteraad tot een brede discussie geleid, of een andere inrichting van het Stadsplein niet voor minder geld tot stand zou kunnen worden gebracht en op een wijze, waar de Amstelvener zich vertrouwd mee voelt.

De ChristenUnie is er blij mee, dat het college hieraan gevolg heeft gegeven. Er zijn enkele elementen aan de plannen toegevoegd, waar de ChristenUnie enthousiast over is. Zo komt er veel meer groen op het Stadsplein, waardoor het plein een veel vriendelijker uitstraling krijgt. Ook is de ChristenUnie blij met de nieuwe verlichting die met de led lampen veel meer milieubewust wordt. Tenslotte is in de plannen, mede op sterk aandringen van de ChristenUnie, de kinderspeelplaats gehandhaafd.

Ook zijn er elementen uit de plannen geschrapt die in de inspraakronde de nodige kritiek opleverden. Zo gaan het kunst- en het permanente podium niet door. De ChristenUnie is blij, dat het permanente podium is geschrapt, omdat grootschalige optredens voor de nodige geluidsoverlast en andere overlast voor bewoners rond het Stadsplein zouden kunnen opleveren.

Tenslotte juicht de ChristenUnie het toe, dat de positie van de markt niet ter discussie staat. Een uitbreiding van de markt richting Cobramuseum kan van buitenaf het beeld van het Stadsplein zelfs nog versterken.

Een Stadsplein voor de gewone Amstelvener, voor een kostenplaatje, dat reëel is en tegelijk ruim onder het bedrag van € 1 miljoen blijft. Daar zullen de Amstelveners van zeggen, dat is 'ons' Stadsplein en daar gaat de fractie van de ChristenUnie voor, aldus Bert de Pijper.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.