Bijgewerkt: 25 juni 2024

Gevolgen van besmet voedsel voor de gezondheid

Nieuws -> Gezondheid

Bron: RIVM
07-12-2015

Bijna een derde (30%) van alle sterfgevallen door voedselgerelateerde ziekten zijn kinderen onder de vijf jaar, ondanks het feit, dat ze deel uitmaken van slechts 9% van de wereldbevolking. Dit is één van de bevindingen van de World Health Organization (WHO) uit het rapport Estimates of the Global Burden of Foodborne Diseases. Het meest uitgebreide rapport over de gevolgen van besmet voedsel voor de gezondheid. Deze schattingen zijn het resultaat van 10 jaar werk met bijdragen van meer dan 100 deskundigen uit de hele wereld, waaronder het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De schattingen uit het rapport over de voedselgerelateerde ziektelast, veroorzaakt door 31 soorten bacteriën, virussen, parasieten, giftige stoffen en chemicaliën laten zien, dat elk jaar 600 miljoen, of bijna 1 op de 10 mensen in de wereld, ziek worden na het nuttigen van besmet eten. Hierdoor sterven jaarlijks 420.000 mensen, inclusief 125.000 kinderen onder de leeftijd van vijf jaar. Met dit rapport zijn de schattingen van de ziektelast door besmet voedsel wereldwijd in kaart gebracht.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2015)

Norovirus is een groep van virussen die belangrijke verwekkers van diarree zijn. Er wordt geschat, dat wereldwijd 50% van alle acute episoden van gastro-enteritis (buikgriep) door deze virussen worden veroorzaakt. Het Norovirus is een zogenaamd 'positive sense' RNA-virus.

Het virus komt geregeld in de vorm van epidemieën op relatief kleine schaal voor. Het is zeer besmettelijk en treft mensen van alle leeftijden. Op de foto het Noro virus onder de elektronenmicroscoop 50 nm (Een nanometer, symbool nm, is een lengtemaat die is afgeleid van het SI-stelsel [ Système international d’unités] en is gelijk aan 10-9 meter, dus 0,000 000 001 meter, of een miljardste van een meter) met negatieve kleuring


Mondiale en Europese ziektelast  Wereldwijd is de ziektelast door voedselgerelateerde ziekten aanzienlijk. Het betreft vooral kinderen jonger dan vijf jaar en mensen met een laag inkomen uit de Afrika en Zuid-Oost Azië. Het rapport benadrukt, dat hoewel Europa de laagste geschatte ziektelast heeft , jaarlijks meer dan 23 miljoen mensen ziek worden van onveilig voedsel. Dit resulteert in 5000 sterfgevallen.

In Nederland onderzoekt het RIVM elk jaar hoeveel mensen ziek worden van 14 ziekteverwekkers die via voedsel in het menselijk lichaam terechtkomen (darmpathogenen). Deze ziektelast wordt uitgedrukt in DALY’s (Disability Adjusted Life Year), een internationaal gehanteerde maat voor het aantal gezonde levensjaren die verloren gaan aan ziekte of overlijden. Het aantal DALY’s als gevolg van de 14 ziekteverwekkers steeg van 6.230 in 2011 tot 6.550 DALY’s in 2012. De stijging van de voedselgerelateerde ziektelast is een gevolg van de uitbraak van Salmonella Thompson via gerookte zalm in 2012. Daarnaast geven Campylobacter en Toxoplasma gondii de hoogste ziektelast in Nederland.

Het rapport 'Registratie voedselinfecties en - vergiftigingen in Nederland in 2014' van het RIVM en Nederland Voedsel- en Warenautoriteit, toont een relatief groot aantal uitbraken met norovirus en een relatief klein aantal uitbraken door de Campylobacterbacterie in Nederland. Het aantal Salmonella-uitbraken steeg in 2014 ten opzichte van 2013, maar was nog steeds lager dan in de jaren vóór 2013. Tijdens het FERG symposium wordt het beleid en de sociale impact van dit WHO-rapport in detail besproken. Het symposium is georganiseerd door de WHO en het RIVM, op 15-16 december 2015 in Amsterdam.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.