Bijgewerkt: 25 juli 2024

Gezondheidsonderzoek GGD Amsterdam in slotfase

Nieuws -> Gezondheid

Bron: GGD Amsterdam
05-11-2012

In september 2012 is de Amsterdamse GGD gestart met een grootschalig gezondheidsonderzoek onder de bevolking van haar werkgebied (Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen). Bijna 21.000 inwoners hebben een uitnodiging ontvangen om een vragenlijst in te vullen. Inmiddels hebben 6500 mensen de vragenlijst ingevuld.

Voorgaande enquêtes laten een gezondheidstweedeling zien: mensen met een lage opleiding hebben vaker en langer te maken met ziektes en leven gemiddeld zeven jaar korter dan hoger opgeleiden. Om hierin verbetering te brengen, wil de GGD goed in beeld krijgen, hoe de gezondheid van verschillende groepen in de stad is. Het is daarom belangrijk, dat zoveel mogelijk mensen de enquête invullen. Mensen die een uitnodiging voor de vragenlijst hebben ontvangen, kunnen tot eind november 2012 meedoen. Om de respons te verhogen worden mensen gebeld en enquêteurs ingezet.

Wat gebeurt er met de resultaten?

Het vierjaarlijkse gezondheidsonderzoek geeft een beeld van de gezondheid van de inwoners van het werkgebied van de GGD Amsterdam. Het levert cijfers op over bijvoorbeeld ziekten en aandoeningen, roken, alcoholgebruik, eenzaamheid en huiselijk geweld. Op basis daarvan nemen de gemeenten verschillende maatregelen. In het verleden hebben de uitkomsten onder andere geleid tot:

Samenwerkingsproject van stadsdeel Nieuw-West, Ymere, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, GGD Amsterdam en de Hogeschool Amsterdam. Het project zet sport en bewegingsactiviteiten in om de participatie van bewoners te vergroten en sociale cohesie te versterken. Er zijn drie doelgroepen (10-14 jarigen, 14-18 jarigen en vrouwen). Het project richt zich op resocialisatie van jongeren, vermindering van overlast op straat, deelname aan opleiding, werk of reguliere sportvoorziening, tegengaan van sociaal isolement onder vrouwen, sociale activering en empowerment.

Een sportproject (bewegen in het water) voor moeders met overgewicht, opgezet door de GGD en het AMC. Moeders sportten een half jaar in een groep onder professionele begeleiding. Er werd rekening gehouden met de culturele achtergrond en met wensen van werkende moeders.

Onderzoek naar de leef- en gezondheidssituatie van alleenstaande mannen met een bijstandsuitkering (ca. 12.000 in Amsterdam). Alleenstaande mannen met een bijstandsuitkering kampen vaak met een zware ziektelast, hebben een hoog zorggebruik, verkeren vaker in een sociaal isolement en velen hebben problematische schulden.

Er is een aanzienlijke groep mannen (40%) met wie het relatief goed lijkt te gaan. Ondanks de problemen, blijkt er wel degelijk “mankracht” in de bijstand te zitten. Zo is het onderzoek gedurende anderhalf jaar door de mannen zelf uitgevoerd en met succes afgerond.

Een voedingsprogramma ontwikkeld door GGD Amsterdam in samenwerking met Cordaan Thuiszorg bedoeld om overgewicht te voorkómen. De cursus is voor vrouwen van multiculturele afkomst. Een belangrijke groep zijn ook de moeders. Zij bepalen vaak het voedingspatroon in het gezin en zij zijn langere tijd hét voorbeeld voor hun kinderen. De cursus heeft als doel dat deelnemers gezonder en minder gaan eten.

Tot nu toe vulde 31% de vragenlijst in. De respons binnen het werkgebied is tot nu toe het hoogst in Ouder-Amstel en het laagst in Amsterdam. Op 7 november 2012 verstuurt de GGD Amsterdam een laatste herinneringsbrief aan mensen die de enquête nog niet hebben ingevuld. Zij kunnen meedoen tot eind november. Inwoners die moeite hebben met het invullen van de vragenlijst, kunnen voor hulp bellen met de GGD.

In sommige bevolkingsgroepen is de respons lager dan gemiddeld, bijvoorbeeld onder jonge mannen en onder niet-westerse allochtonen. De laatste groep krijgt in november een brief thuisgestuurd met een uitnodiging voor een interview bij hen thuis. Mannen tussen 19 en 34 jaar worden begin november gebeld om te vragen, of ze alsnog willen meewerken aan het onderzoek. Het is belangrijk, dat alle bevolkingsgroepen meedoen. Alleen dan krijgt de GGD een goed beeld van de gezondheid in de regio Amsterdam.

In het najaar van 2013 verschijnen het eindrapport van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor en de factsheets over de gezondheid in de stadsdelen. De Amsterdamse cijfers zijn dan ook te zien op de website gezondheid in beeld. Kijk ook op de Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.