Bijgewerkt: 25 juni 2024

Gezondheidsstoornissen na een Intensive Care opname

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Wikipedia/Amstelveenweb
02-04-2020

Na een zoekopdracht met Google Search naar Post-intensief zorgsyndroom kreeg de redactie van Amstelveenweb.com 78.900.000 resultaten met miljoenen verontrustende verhalen!! De wetenschappelijke artikelen waren een stuk minder, namelijk 19.100 en voornamelijk in het Engels. Veel mensen overlijden na een meestal drie weken durende behandeling, dus de vraag is of een dergelijk verblijf op een IC afdeling van een ziekenhuis is aan te raden? Hieronder kunt een wat uitgebreider artikel over deze zorgelijke ontwikkeling lezen.

Post-intensief care syndroom (PICS) beschrijft een verzameling van gezondheidsstoornissen die veel voorkomen bij patiënten die kritieke ziekte en intensieve zorg overleven. Over het algemeen wordt PICS beschouwd als verschillend van de stoornissen die worden ervaren door degenen die kritieke ziekte en intensieve zorg overleven na traumatisch hersenletsel en een beroerte. Het scala aan symptomen dat PICS beschrijft valt onder drie brede categorieën: lichamelijke beperkingen, cognitieve beperkingen en psychiatrische beperkingen. Iemand met PICS kan symptomen hebben uit alle drie de categorieën of slechts één.

Verbeteringen in de overleving na een levensbedreigende ziekte hebben geleid tot onderzoek dat gericht is op langetermijnresultaten voor deze patiënten. Deze verbeterde overleving heeft ook geleid tot de ontdekking van significante functionele beperkingen die veel overlevenden van een levensbedreigende ziekte hebben. Omdat de meerderheid van de literatuur in de kritische zorggeneeskunde gericht is op korte termijn uitkomsten (bijvoorbeeld overleving), is het huidige begrip van PICS relatief beperkt. Recent[wanneer?] onderzoek suggereert dat er significante overlap is tussen de drie brede categorieën van symptomen. Daarnaast lijken sedatie en langdurige immobilisatie gemeenschappelijke thema's te zijn onder patiënten die lijden aan PICS.

De term PICS is rond 2010 ontstaan, althans gedeeltelijk, om de belangrijke langdurige disfuncties als gevolg van de behandeling op de intensive care unit (ICU) onder de aandacht te brengen. Het bewustzijn van deze langdurige functionele beperkingen neemt toe en er wordt onderzoek gedaan om het spectrum van de beperkingen verder te verduidelijken en om effectievere manieren te vinden om deze langdurige complicaties te voorkomen en om functioneel herstel effectiever te behandelen. Het toegenomen bewustzijn in de medische gemeenschap heeft ook de noodzaak onderstreept van meer ziekenhuis- en gemeenschapsgerichte middelen om patiënten die lijden aan PICS na het overleven van een kritieke ziekte effectiever te identificeren en te behandelen.

Fysieke disfunctie. De meest erkende vorm van het syndroom is de fysieke disfunctie die algemeen bekend staat als ICU-verworven zwakte. De andere lichamelijke, cognitieve en geestelijke gezondheidsproblemen worden minder goed herkend en moeten verder worden onderzocht om beter te worden begrepen.

Lichamelijke beperking. ICU-verworven zwakte (ICU-AW= ICU-acquired weakness), soms ook wel critical illness polyneuropathy genoemd, is de meest voorkomende vorm van lichamelijke beperking, en wordt geschat op 25 % of meer van de ICU-overlevenden. Er wordt gedacht dat het een effect is van langdurige immobiliteit en diepe sedatie die veel kritisch zieke patiënten ervaren tijdens hun verblijf op de IC. Daarnaast zijn ernstige infecties en ontstekingen belangrijke risicofactoren voor het ontwikkelen van ICU-AW. ICU-AW presenteert zich vaak als een probleem bij het uitvoeren van activiteiten in het dagelijkse leven (bijvoorbeeld het verplaatsen van de leefomgeving, het gebruik van de badkamer, de mogelijkheid om maaltijden te maken of het doen van de was). Het onvermogen om deze taken effectief uit te voeren kan bijzonder verontrustend zijn voor patiënten. De tekorten die gepaard gaan met ICU-AW hebben een direct en negatief effect op de zelfstandigheid van een persoon. Het natuurlijke verloop van ICU-AW is variabel, maar sommige patiënten herstellen binnen een jaar.

Andere fysieke beperkingen zijn onder meer gezamenlijke contracturen als gevolg van lange periodes van immobiliteit tijdens het ziekenhuis. De elleboog en de enkel zijn de meest getroffen gewrichten, gevolgd door de heup en de knie. Enige fysieke zwakte kan het gevolg zijn van ondervoeding tijdens een levensbedreigende ziekte. Hoewel voeding kan worden verstrekt door buisvoeding of parenterale voeding, kan de start van parenterale voeding worden vertraagd, en onderbrekingen in de voeding komen vaak voor als gevolg van maag- en darmintolerantie of het uitvoeren van procedures die een lege maag vereisen. Bij mensen die een acuut respiratoir noodsyndroom ervaren en worden behandeld met mechanische beademing, wordt de longfunctie vaak maanden tot jaren gecompromitteerd. De meest voorkomende aantasting van de longfunctie is het verspreiden van de capaciteit voor koolmonoxide, evenals verminderde longvolumes en spirometrie.

Cognitieve waardevermindering. Cognitieve stoornissen zijn onder meer geheugengebrek, aandacht, mentale verwerkingssnelheid en het oplossen van problemen. Deze beperkingen beïnvloeden tot 80% van de mensen die een kritieke ziekte overleven. Storingen in het geheugen en de uitvoerende functie hebben het meest diepgaande effect in termen van het verbieden van mensen om zich bezig te houden met de taken en gedragingen die nodig zijn om effectief te functioneren in het dagelijks leven en complexe cognitie uit te voeren. Het effect van cognitieve stoornissen is significant - werkloosheid is niet ongewoon vanwege problemen met taken van de uitvoerende functie (bijvoorbeeld het voltooien van reguliere taken zoals het in evenwicht brengen van een chequeboek, en het onthouden van feiten of gebeurtenissen). Onder personen met PICS-geassocieerde cognitieve stoornissen, verbeteren de meeste patiënten zich in het eerste jaar of lossen ze volledig op.

Belangrijke risicofactoren voor cognitieve stoornissen na opname op de IC als gevolg van een levensbedreigende ziekte zijn onder andere delirium, eerdere cognitieve stoornissen, sepsis en acuut ademnoodsyndroom (ARDS). Op dit moment wordt aangenomen dat veel factoren een rol kunnen spelen bij het veroorzaken van cognitieve stoornissen na een levensbedreigende ziekte. Enkele mogelijke mechanismen zijn een slechte bloedtoevoer naar de hersenen als gevolg van lage bloeddruk door sepsis, slechte zuurstoftoevoer naar de hersenen als gevolg van ademnood en stoornissen, ontsteking van de hersenen, en verstoring van de bloed-hersenbarrière in de gebieden van de hersenen die betrokken zijn bij de uitvoerende functie en het geheugen.

Psychiatrische stoornis. Depressie en angst zijn de twee meest voorkomende psychische stoornissen bij mensen met PICS. Het scala aan mogelijke geestelijke gezondheidsproblemen is echter veel groter. Dementie, posttraumatische stress-stoornis (PTSS) en aanhoudend waanzinnig gedrag zijn ook manifestaties van het syndroom. Hoewel niet volledig begrepen, zijn de angst en de waanvoorstellingen bij patiënten met PICS waarschijnlijk gekoppeld aan waanvoorstellingen die sommige individuen tijdens hun verblijf op de IC krijgen, in plaats van aan feitelijke herinneringen. Men denkt dat medisch geïnduceerde sedatie kan bijdragen aan de vorming van waanvoorstellingen door het verhogen van het risico op delirium en hallucinaties.

Risicofactoren zijn vergelijkbaar met die voor cognitieve stoornissen na een levensbedreigende ziekte, en omvatten ernstige sepsis, acuut respiratoir noodsyndroom, respiratoir falen, trauma, hypoglykemie, en hypoxemie. Net als ICU-verworven zwakte, hebben langdurige immobiliteit en diepe sedatie een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van geestelijke gezondheidsproblemen gezien in PICS. Slaappatroonstoornis, een veelvoorkomend probleem in de IC, is ook een waarschijnlijke boosdoener. Leeftijd onder 50 jaar, vrouwelijk geslacht, lager opleidingsniveau, reeds bestaande invaliditeit, alcoholmisbruik, reeds bestaande angst, depressie en PTSS zijn ook risicofactoren voor PICS-gerelateerde geestelijke gezondheidsproblemen.De natuurlijke geschiedenis van psychische stoornissen na een levensbedreigende ziekte is niet bekend, waarschijnlijk omdat niet wordt erkend dat deze psychiatrische symptomen verband kunnen houden met een opname op een afgelegen IC. Met de juiste psychologische en psychiatrische hulp kunnen psychische aandoeningen die gerelateerd zijn aan PICS met succes worden behandeld, maar onderzoek geeft de voorkeur aan preventieve strategieën als de meest effectieve behandeling. Hoewel er lopende onderzoeken zijn die zich richten op het bepalen van de beste manier om psychiatrische problemen na een kritieke ziekte te behandelen en te voorkomen, lijken de dagelijkse dagboeken, de zogenaamde "ICU-dagboeken", het meest veelbelovend te zijn. Deze IC-dagboeken lijken effectief te zijn bij de behandeling van de waanzinnige, valse herinneringen die sommige van deze personen ontwikkelen. Zorgverleners, met name klinisch maatschappelijk werkers die gespecialiseerd zijn in medische zorg, kunnen zeer behulpzaam zijn bij het bepleiten van deze praktijken en het faciliteren ervan voor patiënten en families.

Episoden van levensbedreigende ziekten hebben ook gevolgen voor gezinnen en zorgverleners, die op hun beurt weer invloed kunnen hebben op degenen die herstellen van hun levensbedreigende ziekte. De toenemende bewustwording van PICS heeft ook een reeks psychologische symptomen aan het licht gebracht waar familieleden van ernstig zieke patiënten vaak last van hebben. Erkenning van deze symptomen heeft geleid tot de term PICS-Family (PICS-F). Tot 30% van de familieleden en verzorgers ervaren stress, angst en symptomen van depressie die vallen onder de categorie PICS-F.

De symptomen die in PICS-F worden gezien zijn grotendeels dezelfde reeks van geestelijke gezondheidsklachten die patiënten met PICS lijden en kunnen enige basis hebben in de angst en de valse herinneringen die deze familieleden ontwikkelen tijdens het verloop van de kritieke ziekte. Deze symptomen kunnen ervoor zorgen dat zorgverleners stoppen met het onderhouden van hun eigen gezondheid. Familieleden kunnen zich ook overweldigd voelen wanneer hen gevraagd wordt om onverwachte beslissingen op het gebied van leven en dood te nemen over de zorg voor hun dierbaren. Na ontslag van de IC zijn persistentiesymptomen van depressie, angst en PTSS eerder regel dan uitzondering voor PICS-F.

Maar net als de geestelijke gezondheidsproblemen in PICS, kunnen PICS-F symptomen succesvol worden behandeld met de juiste herkenning en behandeling. Net als bij PICS is zelfzorg een belangrijk onderdeel van het voorkomen van PICS-F. De families van de patiënten hebben vaak te lijden onder een aantal van de vergelijkbare stress als de ICU-patiënten zelf, waaronder slaaptekort en ernstige psychologische stress een onbekende en ongemakkelijke omgeving - Bijzondere aandacht van gezondheidswerkers, met name medisch geschoolde klinisch maatschappelijk werkers en verpleegkundigen in de intensive care, kan nuttig zijn om de families die risico's lopen te identificeren en waar mogelijk advies en middelen te geven.

Preventie. Hoewel er veelbelovende methoden zijn voor de behandeling van PICS, moet de aandacht in de eerste plaats uitgaan naar preventie. Wanneer strategieën op het gebied van primaire preventie hebben gefaald, is het herkennen van het syndroom en de langetermijneffecten ervan een belangrijke stap geweest in het effectief behandelen van PICS.

Het beperken van diepe sedatie en immobiliteit en bedrust hebben de grootste invloed gehad op het voorkomen van de lange termijn functionele tekorten die in PICS worden gezien. Aandacht voor slaaphygiëne, terwijl in de IC ook een belangrijk onderdeel van de preventie lijkt te zijn. Vroegtijdige herkenning en behandeling van delirium lijkt de incidentie van PICS te verminderen. Vroege, agressieve fysiotherapie en ergotherapie hebben een positief effect gehad. Daarnaast zou een gerichte inspanning van het IC-gezondheidsteam het belang voor familie en patiënten moeten versterken met betrekking tot het behoud van zelfzorg, inclusief hygiëne, adequate slaap en voeding tijdens en na het verblijf op de IC.

Andere behandelingen, follow-up maatregelen en middelen voor de lange termijn. Omdat PICS een reeks van aandoeningen vertegenwoordigt, is het niet waarschijnlijk dat een enkele behandeling alle symptomen die met het syndroom samenhangen adequaat aanpakt. De zorg kan worden gezocht bij een verscheidenheid aan professionals, waaronder huisartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en ergotherapeuten, klinisch maatschappelijk werkers die zijn opgeleid in het medisch maatschappelijk werk, psychiaters en psychologen. Daarnaast is er een groeiende trend van toegewijde vervolgklinieken voor ICU-patiënten die enige belofte laten zien voor het herkennen en triage van patiënten. Zij bieden vaak ondersteuningsgroepen aan voor patiënten en families die getroffen zijn door PICS en PICS-F.

Patiënten en zorgverleners moeten op zoek gaan naar tekenen en symptomen die verband houden met PICS (Post-intensive care syndrome) of PICS-F, zoals spierzwakte, vermoeidheid, problemen met dagelijkse activiteiten, geheugen- of denkproblemen, angst en depressie, of nachtmerries en ongewenste herinneringen na het verlaten van de IC. Als deze symptomen worden herkend, kan het raadplegen van een huisarts of andere zorgverlener helpen. Veel andere specialisten kunnen worden ingeschakeld om patiënten te helpen bij hun herstel, waaronder ergotherapeuten of fysiotherapeuten, medisch geschoolde maatschappelijk werkers, psychiaters, psychiaters of psychologen en logopedisten. Patiënten en families die vragen of zorgen hebben over PICS of PICS-F moeten naar hun lokale ziekenhuis en ICU gaan voor de beschikbare middelen. (Bron: Wikipedia). Lees ook het artikel in het Elsevier Weekblad met de titel: Soms doet verblijf op IC meer kwaad dan goed.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.