Bijgewerkt: 5 maart 2024

Goed voor Amstelveen over de aanpak van cybercrime

Nieuws -> Politiek

Bron: Goed voor Amstelveen
05-12-2022

Ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf zijn kwetsbaar voor cybercrime en worden er vaak slachtoffer van. Het is daarom van belang ondernemers te helpen de weerbaarheid van hun onderneming te versterken. Zo kan slachtofferschap worden tegengegaan en de schade worden beperkt.

Goed voor Amstelveen heeft afgelopen week een initiatiefvoorstel aanpak Cybercrime voor het Midden-en Kleinbedrijf ingediend. Ondernemers zijn erg kwetsbaar om slachtoffer te worden van digitale misdrijven. Het zal je maar gebeuren dat al je bestanden, zoals bankgegevens , omzet, klantenbestanden etc. versleuteld zijn of op straat komen te liggen met alle privacygegevens. Dat is gewoon een ramp en kan het bestaansrecht van een ondernemer wegmaaien.

De partij wil naar voorbeeld van Gemeente Velsen (havengebied IJmuiden) waar politie, ondernemers, gemeente Velsen en een gespecialiseerd, ISO gecertificeerd bedrijf een samenwerkingsverband hebben, dat Amstelveen via een pilot het initiatief neemt om regionaal een 24/7 meldpunt te creëren .

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Jacqueline Höcker fractievoorzitter van Goed voor Amstelveen

Jacqueline Höcker fractievoorzitter: 'In het nieuws heeft iedereen de vele gehackte instellingen en bedrijven kunnen volgen. Het is niet de vraag of je gehackt wordt maar wanneer je gehackt wordt. Ondernemers hebben in het algemeen niet zoveel aandacht voor het risico dat men loopt, hebben niet de kennis en hebben al genoeg zorgen om zich in deze tijd staande te houden. Het is dan ook aan de overheid om vooruit te lopen, regeren is vooruitzien. De digitale criminaliteit is sinds 2019 met 122% gestegen ten opzichte van de klassieke criminaliteit ( zoals woninginbraak) die met 42% gedaald is. Wij hopen dat een 24/7 meldpunt oplossingen kan geven en het meldpunt niet alleen voor het MKB is maar ook uitgebreid kan worden naar ouderen, zorg en maatschappelijke instellingen, sport en culturele instellingen en de individuele inwoner.'

15% van de Nederlanders kregen in 2021 te maken met digitale criminaliteit, dat is ongeveer zoveel als de hele wijk Middenhoven. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid roept met urgentie op ( Kamerbrief 6 juli 2022 pdf 12 pagina’s) )dat er lokale initiatieven moeten komen om ondernemers te beschermen. Omdat het een complex en belangrijk onderwerp is, zal er nog een raadsdebat komen. Lees meer over: Veiligheidsmonitor 2021: meer online, minder traditionele criminaliteit en Kickstart Meldpunt Cybersecurity Haven IJmuidenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.