Bijgewerkt: 8 december 2021

Goede kansen voor duurzaam gemeentelijk energiebedrijf

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
15-02-2010

Het CDA wil, dat de gemeente Amstelveen in de komende periode het opzetten van een duurzaam gemeentelijk energiebedrijf onderzoekt. Een belangrijke kostenpost voor iedereen is de energierekening en juist daarin zijn de burgers overgeleverd aan de markt, de wereld olie- en gasprijs.

Oprichten van een lokaal of liever nog regionaal duurzaam energiebedrijf kan deze onafhankelijkheid verminderen en brengt ook nog eens de klimaatdoelstellingen dichterbij. Ook in andere gemeenten zoals Apeldoorn en Veenendaal zijn initiatieven genomen voor een duurzaam gemeentelijk energiebedrijf.

Veenendaal heeft bijvoorbeeld een lokaal rendabel duurzaam energiebedrijf (DEVO) opgericht in een Publiek-Private Samenwerking, waarbij DEVO de aanleg, exploitatie en het beheer van energievoorziening verzorgt. In een nieuwbouwwijk worden 3200 woningen van deze energie voorzien: gegarandeerd 15% lagere energienota voor de bewoners en een lagere CO2 uitstoot voor de gemeente.

Groot Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Jan-Willem Groot, lijsttrekker van de CDA afdeling Amstelveen en wethouder economische zaken van de gemeente Amstelveen tijdens de bijeenkomst duurzame tuinbouw


‘Wij willen dat Amstelveen in deze een vooraanstaande rol blijft vervullen’, aldus Jan-Willem Groot, lijsttrekker voor het CDA. ‘Door het energiebedrijf kan de lokale productie van duurzame energie flink gestimuleerd worden met als bijkomend voordeel dat de betrokkenheid van bewoners wordt vergroot.’ Groot wil vooral ook leren van andere gemeenten en wil bovenal dat hierin de mogelijkheid wordt meegenomen om het energiebedrijf regionaal op te zetten.

Dit om kleinschaligheid te vermijden en maximale voordelen en een goede prijs te realiseren. Lage lokale lasten, zo stelt Groot, is een speerpunt in het programma van het CDA voor de komende jaren en ‘het zou natuurlijk fantastisch zijn als dergelijke groene initiatieven ook nog eens gecombineerd kunnen worden met minder afhankelijkheid en mogelijke financiële voordelen bij de burgers.‘

In de definitie van Groot is een gemeentelijk energiebedrijf ook echt een bedrijf dat je langdurig kunt exploiteren. Klimaatdoelstellingen zijn een belangrijk uitgangspunt, maar je moet je bovenal verzekeren van kennis hoe de energiemarkt werkt. Volgens hem moeten met het rendement van het ene project, bijvoorbeeld afvalverwerking, weer nieuwe projecten worden opgezet. Dat lukt alleen met marktconforme prijzen. Ook andere publieke en private partijen als woningbouwverenigingen en waterschappen zou je in de initiatieven kunnen betrekken.

Op 29 januari 2010 organiseerde het CDA reeds een ander initiatief bij haar regionale bijeenkomst duurzame tuinbouw, waarin de mogelijkheid van een warmtenet in de Noorder Legmeerpolder werd gepresenteerd door Jan-Willem Groot en andere regionale CDA-prominenten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.