Bijgewerkt: 28 februari 2024

Greenport Aalsmeer richt stichting op

Nieuws -> Aalsmeer

Bron: Greenport Aalsmeer
29-10-2010

Greenport Aalsmeer is versterkt met een stichting die structureel werkt aan het uitbouwen van de internationale concurrentiepositie van de hele sierteeltsector. De stichting is een uniek samenwerkingsverband van provincie Noord-Holland, zes gemeenten en het bedrijfsleven op en rond de bloemenveiling in Aalsmeer. Zij pakken samen een aantal speerpunten aan, zoals ruimte en bereikbaarheid, arbeidsmarkt en onderwijs en kennis en innovatie.

De krachtenbundeling resulteert dit jaar al in de inzending van Bloomin’Holland naar de Floriade 2012 in Venlo: een spectaculaire experience waarin de Greenport Aalsmeer zich presenteert aan de naar verwachting twee miljoen bezoekers. Qua bereikbaarheid is er een belangrijke stap gezet in de realisatie van een ongestoorde vrachtverbinding (OLV Greenport) van de bloemenveiling in Aalsmeer naar Schiphol met het binnenhalen van een subsidie van 8,3 miljoen euro.

Bond Amstelveen
(Foto Greenport Aalsmeer - 2010)

Jaap Bond (CDA) gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland met de portefeuille oa. Economische zaken


Door het uitnodigen van alle colleges van B en W met hun raden voor een werkbezoek is het draagvlak vergroot: meer dan 60 gemeenteraadsleden van de zes gemeenten brachten de afgelopen maanden een bezoek aan de sector. Al deze resultaten zijn niet mogelijk zonder een sterke krachtenbundeling. Met de oprichting van de Stichting Greenport Aalsmeer is de krachtenbundeling voor de komende jaren nog steviger verankerd.

Jaap Bond, voorzitter stuurgroep Greenport Aalsmeer:

“Greenport Aalsmeer is klaar voor de toekomst. Dit unieke en sterke samenwerkingsverband is van groot belang voor de Noord-Hollandse en Nederlandse economie en voor de internationale concurrentiepositie. Verbinden en versterken is het motto. Daarmee motiveren we bedrijven en overheden om te investeren in het internationale centrum voor de sierteelt. In 2010 is de basis gelegd voor een duurzame toekomst. We richten ons op belangrijke thema’s als ruimte en bereikbaarheid, duurzaamheid en onderwijs. Wij zijn er klaar voor!”

Greenport Aalsmeer

Greenport Aalsmeer is één van de vijf Greenports in Nederland. Het is één van ’s werelds grootste logistieke, handels- en kenniscentra op het gebied van sierteeltproducten. Greenport Aalsmeer zorgt voor meer dan 43.000 arbeidsplaatsen en een toegevoegde waarde van 585 miljoen euro. Om een grote mate van duurzaamheid na te streven, internationaal concurrerend te zijn, innovatiekracht te vergroten en imagoverbetering voor de hele sector te weeg te brengen is samenwerking in de regio essentieel.

In Greenport Aalsmeer werken aan een vitale ruimtelijke en economische toekomst voor de bloemen- en plantensector: de provincie Noord-Holland, stadsregio Amsterdam, gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Nieuwkoop, Kaag en Braasem en Uithoorn samen met het bedrijfsleven, vertegenwoordigd door FloraHolland, de Kamer van Koophandel Amsterdam, LTO Noord-Glaskracht, Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB) en Blooming Breeders.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.