Bijgewerkt: 21 februari 2024

GroenLinks actie- schone lucht

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
03-03-2006

GroenLinks Amstelveen voert zaterdagmiddag 4 maart 2006 op het Stadshart actie voor schone lucht rond de A9. GroenLinks deelt schone lucht uit met informatie over haar 10 punten plan voor Schone Lucht. In dit 10 puntenplan pleit GroenLinks voor het instellen van een maximumsnelheid van 80 km/uur op de A9. Verder wil GroenLinks dat er in Amstelveen meer bomen worden aangeplant voor iedere Amstelvener één boom. Daarmee kan de luchtvervuiling volgens GroenLinks tot 30 procent worden verminderd.

GroenLinks: 10 punten plan voor schone lucht

GroenLinks heeft een 10-punten plan voor schone lucht opgesteld. GroenLinks-kandidaat Hans Koot: “Schoon gedrag moet worden beloond, de vervuiler betaalt. Daarom ben ik voor invoering van de kilometerheffing op de A9. Je betaalt meer als je vies, veel en in de drukte rijdt. Je betaalt minder als je schoon, weinig en op rustige plaatsen rijdt.

GroenLinks wil beter openbaar vervoer en meer fietsvoorzieningen. De fiets moet meer kansen gaan krijgen en de veiligheid van fietsers een grotere prioriteit. Dit geldt met name voor het huis-schoolverkeer. Aan de twijfelachtige veiligheidssituaties rond de scholen moet een einde komen door het nemen van verkeersmaatregelen en het weren van auto´s. De fiets moet hier weer de norm worden.’

Het 10 punten plan voor schone lucht van GroenLinks bestaat uit:

1. Een maximum snelheid van 80 km/uur op de A9,

2. Geen verbreding van de A9

3. Invoering van kilometerheffing; de vervuiler betaalt.

4. Beperken en spreiden van gevaarlijke transporten,

5. Actief fietsbeleid; Snelle en veilige fietsroutes;

6. Fietsenstallingen bij alle openbaar vervoersvoorzieningen.

7. Meer en schoon openbaar vervoer; nieuw OV-knooppunt ter hoogte van Amstelveen Centrum.

8. Lightrailverbinding over het tracé Zuidtangent/A9.

9. Gedeeld autogebruik; meer aandacht voor autodating;

10. Voor elke Amstelvener ’n boom langs drukke wegen en in het Westwijkse bos.

Dit plan zal GroenLinks in de collegeonderhandeling voorstellen als aanpak voor verbetering van de luchtkwaliteit in Amstelveen. Met deze 10 punten zal Amstelveen volgens de partij wel een voldoende scoren voor de mensen en het milieu.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.