Bijgewerkt: 3 december 2021

GroenLinks- Amstelveen wil buurtpark Marne

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks- Amstelveen
15-12-2009

De fractie van GroenLinks-Amstelveen  zal woensdagavond op 16 december 2009 in de Gemeenteraad een amendement indienen, om aan de Marne een buurtpark te realiseren.

GroenLinks honoreert hiermee de kritiek van vele buurtbewoners, dat de voorgenomen ontwikkeling van de Middenwaard en Marne voor de huidige omwonenden weinig meerwaarde oplevert. Bovendien geeft zij hiermee invulling aan haar pleidooi om ruimtelijke kwaliteit leidend te laten zijn bij ontwikkelingsplannen.

In de commissie Ruimte, Wonen en Natuur werd twee weken geleden door omwonenden stevige kritiek geuit op de Nota van Uitgangspunten (NvU) voor de ontwikkeling van de Middenwaard en de locatie van de huidige Willem Alexanderschool aan de Marne. Het College is deels aan de kritiek tegemoetgekomen door het aantal te ontwikkelen woningen te verlagen.

Mager Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Sander Mager fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen


GroenLinks pleitte in die commissievergadering om ruimtelijke kwaliteit leidend te laten zijn bij de verdere invulling van de plannen. Nu het college de zoeklocatie voor woningbouw aan de Marne ter hoogte van de huidige Willem Alexanderschool in de gewijzigde NvU heeft laten vervallen, ziet GroenLinks een kans om dat pleidooi van een stevige groene invulling te voorzien.

GroenLinks fractievoorzitter Sander Mager: ‘Wij zijn er van overtuigd dat een buurtpark de kwaliteit van de plannen flink verhoogt. Omwonenden hebben terecht geprotesteerd tegen het geringe aandeel groen in het plan. Met het buurtpark zorgen we voor een stevige groene impuls in de wijk Groenelaan.

Het realiseren van een groene woonomgeving maakt de plannen voor Middenwaard/Marne namelijk een stuk aantrekkelijker voor de huidige omwonenden én voor de toekomstige bewoners. ‘ Het amendement van GroenLinks wordt mede ingediend door D66, PvdA en CDA.

Mager Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Het terrein, waar Middenwaard moet verrijzen in Amstelveen Zuid-Oost, aan de kant van Turfschip


In de commissie kreeg GroenLinks eerder al van wethouder Pols de toezegging dat de verkeersontsluiting van de nieuwbouw op de Middenwaard vorm zal krijgen zoals de omwonenden dat gesuggereerd hebben. Daarbij nam de wethouder afstand van de oorspronkelijke Nota van Uitgangspunten waarin beschreven is dat het verkeer via een doorgangsweg tussen Marne en Seine geloodst zou worden.

Op suggestie van GroenLinks ging de wethouder akkoord om een alternatieve ontsluiting, namelijk aan de Zuidkant, als voorkeursoptie uit te werken. Sander Mager: ‘Zowel in het aantal woningen, de groene invulling als de verkeersontsluiting ligt er nu een echt een beter plan. Ik ben heel blij dat we samen met D66, PvdA en CDA ook deze groene kwaliteitslag hebben kunnen maken.’Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS