Bijgewerkt: 6 december 2021

GroenLinks- en ChristenUnie-Amstelveen pleiten voor de autoloze zondag

Nieuws -> Politiek

Bron: CU- en GL-Amstelveen
12-11-2019

De fracties van GroenLinks- en de ChristenUnie-Amstelveen hebben schriftelijke vragen aan het college gesteld over deelname van Amstelveen aan de jaarlijkse internationale autoloze zondag die ook in september 2020 weer wordt gehouden. De fracties vragen aan het college of het college bereid is om een gebied rond het Stadshart en het gebied van het Oude Dorp die zondag autovrij te maken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Bert de Pijper fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen tijdens zijn toespraak op 10 november 2019 in de raadzaal


De voordelen van een autoloze zondag zijn groot: schonere lucht, meer ruimte om te spelen, sporten en te bewegen, verrassende nieuwe plekken voor bijeenkomsten en evenementen. De burgemeester van Londen noemde de autovrije dag een kans voor Londenaren om zich een autovrije stad voor te stellen en om nieuwe plekken te voet of per fiets te ontdekken. Kortom, een gezondere en leukere stad. In Nederland hebben de Tweede Kamerleden Carla Dik-Faber van de ChristenUnie en Suzanne Kröger van GroenLinks bij de behandeling van de begroting van Infrastructuur en Waterstaat op 15 oktober 2019 een voorstel ingediend voor het nationaal 'vieren van de autoloze zondag'. Het voorstel roept het kabinet op de autoloze zondag bij gemeenten onder de aandacht te brengen en waar nodig te ondersteunen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Martin Kortekaas fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen tijdens de raadsvergadering op 10 november 2019 in de raadzaal


In navolging van dit voorstel roepen de fracties van GroenLinks en de ChristenUnie de Amstelveners op, om ook in Amstelveen de autoloze zondag te 'vieren'. Behalve een autovrij centrum van Amstelveen en een autovrij Oude Dorp, moeten bewoners en ondernemers de gelegenheid krijgen om ook hun eigen straat aan te melden voor de autoloze zondag, waarbij bewoners en ondernemers worden gefaciliteerd bij het autovrij maken van hun straat. Daarnaast willen GroenLinks en de ChristenUnie van het college weten of ze bereid zijn om wijkplatforms en bewonersoverleggen te vragen in hun gebied te inventariseren welke straten een dag autovrij gemaakt kunnen worden. Tenslotte vragen de beide fracties of het college bereid is om samen met partijen in Amstelveen een plan te maken voor activiteiten op de autoloze zondag en om het gebruik van alternatieve vervoermiddelen, zoals de fiets, op die dag te stimuleren.Betreft: Schriftelijke vragen over deelname internationale autoloze zondag 2020

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,

22 september 2019 deed een groot aantal Europese steden mee aan de jaarlijkse autoloze zondag. Zo was de Tower Bridge in Londen toneel van een enorme yogasessie, werd de Champs-Elysées omgetoverd in een wandelpromenade en waren maar liefst 49 gemeenten in Vlaanderen autoloos, waaronder Brussel en Gent. De voordelen van een autoloze zondag zijn groot: schonere lucht, meer ruimte om te spelen, sporten en te bewegen, verrassende nieuwe plekken voor bijeenkomsten en evenementen. De burgemeester van Londen noemde de autovrij dag een kans voor Londenaren om een autovrij stad voor te stellen en om nieuwe plekken te voet of per fiets te ontdekken. Kortom, een gezondere en leukere stad.

Tweede Kamerleden Carla Dik-Faber van de ChristenUnie en Suzanne Kröger van GroenLinks dienen bij de behandeling van de begroting van Infrastructuur en Waterstaat op 15 oktober een voorstel in voor het nationaal “vieren van de autoloze zondag”. Het voorstel roept het kabinet op de autoloze zondag bij gemeenten onder de aandacht te brengen en waar nodig te ondersteunen.

GroenLinks en ChristenUnie hebben daarom de volgende vragen:

1. Is het college bereid in 2020 Amstelveen te laten meedoen aan de internationale autoloze zondag? Bent u bereid het Stadshart en een gebied rond het Stadshart en het gebied van het Oude Dorp een dag autovrij te maken?

2. Vindt u het een goed idee om bewoners en ondernemers de gelegenheid te geven hun straat aan te melden voor de autoloze zondag? En bent u bereid hen zo nodig te faciliteren bij het autovrij maken van hun straat?

3. Bent u bereid wijkplatforms en bewonersoverleggen te vragen in hun

gebied te inventariseren welke straten een dag autovrij gemaakt kunnen worden?

4. Wilt u een informatiecampagne opstarten richting bewoners, ondernemers, wijkplatforms en bewonersoverleggen om de voordelen van de autoloze zondag onder de aandacht te brengen en hen op te roepen straten aan te melden?

5. Bent u bereid om samen met partijen in Amstelveen een plan te maken voor activiteiten op de autoloze zondag en om het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen, zoals de fiets, op die dag te stimuleren?

Met vriendelijke groet, Martin Kortekaas fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen en Bert de Pijper fractievoorzitter van ChristenUnie-AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.