Bijgewerkt: 2 december 2021

GroenLinks-Amstelveen: 'Het kan anders!'

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen / Amstelveenweb
23-11-2009

Op de ledenvergadering van 18 november 2009 is het verkiezingsprogramma van GroenLinks voor de Gemeenteraadverkiezingen op 3 maart 2010 in Amstelveen vastgesteld. De titel van het programma is 'Het kán anders!'. Met deze slogan zal GroenLinks Amstelveen de komende maanden campagne voeren.

GL Amstelveen
(GroenLinks - 2009)

Het logo van GroenLinks


Het verkiezingsprogramma staat bol met voorbeelden hoe we Amstelveen duurzamer kunnen maken. Natuurlijk sluit GroenLinks daarbij haar ogen niet voor de bezuinigingen die nodig zullen zijn. GroenLinks ziet dat als een uitgelezen kans, om de dingen echt anders te doen.

In het programma krijgen jongeren (betaalbaar wonen, studentenvoorzieningen, onderwijs, jeugdbeleid), duurzame economie (mobiliteit, werkgelegenheid, sociaal beleid) en milieu (landschap, groenvoorzieningen, energiebesparing) extra aandacht.

In de inleiding van het volle verkiezingsprogramma (22 pagina’s) staat duidelijke taal:

“Op 3 maart heeft u weer de keuze. Uw stem in het stemhokje bepaalt voor vier jaar de koers die Amstelveen vaart. De afgelopen vier jaar gemeentebestuur laten een resultaat zien waar GroenLinks niet trots op is.

15 miljoen euro verloren in IJsland, de gemeentelijk financiële reserves tot nul gedaald, miljoenen investeringen in asfalt maar geen euro in openbaar vervoer, heftig maatschappelijk protest tegen de golfbaan in de polder en het kappen van vele bomen, lange wachtlijsten voor de kinderopvang, eindeloos getreuzel voor het zo hoog nodige opknappen van schoolgebouwen en toenemende verveling door jongeren, resulterend in steeds grotere overlast en steeds minder respect en solidariteit.”

GL Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Lijsttrekker van GL-Amstelveen, Sander Mager vertelt over het verkiezingsprogramma van zijn partij


Sander Mager fractievoorzitter en lijsttrekker van GroenLinks-Amstelveen vertelde tijdens een persbijeenkomst op 20 november 2009 in het restaurant Silversant aan de aanwezige Amstelveense journalisten:

“Wij weten, dat de komende periode door bezuinigingen wordt gedomineerd. Het is niet alleen een bedreiging is, maar ook een kans is. In ieder geval een kans, om dingen anders te doen en op die manier ook echt een verandering te brengen op dossiers, die langer vast zitten.

Bijvoorbeeld stoppen met megalomane projecten, stoppen met- “Amstelveen moet nog groter”, - “wij moeten opboksen tegen Amsterdam” en “onze stad is niet compleet zonder een topsporthal”. Het idee, dat heilige huisjes nu eindelijk ter discussie gesteld mogen worden mag positief bestempeld.”

De ook aanwezige Albert Maarse raadslid voor GroenLinks-Amstelveen, woordvoerder op het gebied van financiën, economie, milieu, openbare orde, internationale samenwerking en gemeentelijke organisatie zei over het verkiezingsprogramma van zijn partij: “We staan voor een uitdagende periode, waarin we fors zullen moeten bezuinigen en waarin o.a. het project Centrum/ A9-zone in goede banen zal moeten worden geleid.”

GL Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Albert Maarse, raadslid voor GL-Amstelveen vertelt over de bezuinigingen, wat de stad Amstelveen moet doorvoeren


-BREEDTESPORT: De achterstanden in het onderhoud van sportvelden en sportaccommodaties en de aanleg van kunstgrasvelden wordt voortvarend aangepakt. Samen met de sportverenigingen wordt een actieplan gemaakt. GroenLinks ziet graag dat ten oosten van de v.d.Hooplaan een hockeycentrum ontwikkeld wordt en aan de westzijde een voetbal/rugbycentrum.

-TOPSPORT: De drieslag breedtesport, talentontwikkeling, topsport dient centraal te staan in het gemeentelijk sportbeleid. Topsport zet Amstelveen op de kaart en kan jongere sporters stimuleren de lat nog hoger te leggen. De Gemeente stopt geen miljoenen in een nieuwe topsporthal in Amstelveen. Topsportvoorzieningen worden voor een belangrijk deel mede  en worden zodanig aangelegd dat ook de breedtesport hier maximaal profijt van heeft,

-ONTWIKKELVISIE A9: Duurzaamheid is de kernwaarde bij de ondertunneling van de A9. GroenLinks zet in op een forse verbetering van de gezondheid door het terugdringen van luchtverontreiniging en geluidsoverlast. Bij de ontwikkeling van de A9 zone wordt voorrang gegeven aan extra studentenwoningen, zodat studenten ook bijdragen aan de dynamiek van het stadshart.

-HANGJONGEREN: Jongeren worden serieus genomen en gesteund. Flaneergedrag van jongeren op straat wordt gezien als een normaal verschijnsel. Het heeft simpelweg te maken met hun behoefte om elkaar te ontmoeten. In Amstelveen krijgen ze die kans.

Maar we stellen tegelijkertijd duidelijke grenzen; wijkagenten en biker-teams corrigeren onacceptabel gedrag en geven het goede voorbeeld. Straatcoaches en jongerenwerkers zorgen ervoor,dat kinderen niet ontsporen en doen samen met jongeren en bewoners aan 'sfeerbeheer' in de wijken.

GL Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Vlnr.: Albert Maarse, Sander Mager van Groenlinks-Amstelveen aan tafel met Henk Godthelp hoofdredacteur van het Amstelveens Nieuwsblad in het restaurant Silversant


Wat de bezuinigingen betreft:

-Als er bezuinigd moet worden dan alleen op zaken, die niet ten koste gaan van de sociale structuur en de duurzame ontwikkeling van Amstelveen.

-Als de Gemeente investeert, dan doen we dat duurzaam; in projecten die werkgelegenheid opleveren én een bijdrage leveren aan een duurzaam Amstelveen.

-We houden het sociaal; zeker in tijden van toenemende werkloosheid kan de sociale cohesie wel een impuls gebruiken.

-De gemeente moet net als bedrijven efficiënt werken; als ze dezelfde kwaliteit kan leveren met minder ambtenaren en minder geld, dan moet ze dat doen.

-In tijden van recessie worden de gemeentelijke lasten in principe niet verhoogd, doch slechts gecompenseerd voor inflatie. Een uitzondering maakt Groen Links voor specifieke doelgerichte heffingen om de groene structuur van Amstelveen te waarborgen.

-In tijden van economische groei mogen de gemeentelijke lasten ook stijgen. Immers Amstelveen heeft verreweg het hoogste voorzieningen niveau in de regio, maar ook de laagste gemeentelijke lasten. Die onbalans dient naar de toekomst toe hersteld te worden, enerzijds door op luxe voorzieningen te bezuinigen, anderzijds door de burger naar draagkracht mee te laten betalen aan de kwaliteit waar Amstelveen trots op is. Het volledige verkiezingsprogramma: is hier te downloaden (pdf).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS