Bijgewerkt: 28 juni 2022

GroenLinks-Amstelveen: 'Het wordt wel erg druk in de Middelpolder'

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks -Amstelveen
28-12-2009

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks-Amstelveen maakt zich zorgen over de vele luchtballonnetjes, die de laatste weken opgelaten zijn en die het groene landschap in de Middelpolder ernstig onder druk zetten. Vorige week berichtte lokale media over het voornemen, om de Golfbaan van Loogman te verplaatsen naar de Middelpolder.

GroenLinks wijst er op, dat er ook al een studie gedaan wordt om de Amsterdamse voetbalclub AFC naar de Middelpolder te verplaatsen. GroenLinks fractievoorzitter Sander Mager: ‘Het wordt zo wel erg druk in de Middelpolder! Als de Gemeente hier net zo de regie laat liggen als bij de Bovenkerkerpolder, gaat de groene Middelpolder absoluut verloren’.

Mager  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Sander Mager fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen


Op suggestie van de Rijksadviseur van het Landschap, bleek vorige week in een overleg tussen Provincie, de gemeente Amstelveen, Loogman, VROM en LNV een voorkeur te bestaan, om de geplande golfbaan niet in de Bovenkerkerpolder, maar in de Middenpolder te realiseren.

Ook Beschermers Amstelland sprak zich al eerder uit voor deze optie. ‘De lichtvervuiling is daar al een feit als gevolg van de bestaande sportvelden. De golfbaan kan het ‘schaamgroen’ in de Middelpolder vervangen en de onderhoudskosten voor Groengebied Amstelland worden daardoor lager’, aldus een persbericht van Beschermers Amstelland.

GroenLinks wijst er echter op, dat de golfbaan niet het enige sportplan is, waarvoor naar de Middelpolder gekeken wordt. De gemeente Amsterdam verkent namelijk momenteel de mogelijkheden, om de Amsterdamsche Football Club (AFC) te verplaatsen van de Zuid-As naar diezelfde Middelpolder. Hierbij wordt gedacht aan een uitbreiding van het sportcomplex ‘t Loopveld.

GroenLinks-Amstelveen gaf in haar verkiezingsprogramma al aan tegen de verplaatsing van AFC naar de Middelpolder te zijn. Sander Mager: ‘Deze plannen zullen een enorme invloed hebben op de woonomgeving van de mensen aan de oostkant van Amstelveen en aan de Amstel.

Het is een forse claim van zeven velden, plus opstallen, plus parkeerterreinen. Daarvoor moet een stuk groen polderlandschap opgeofferd worden en zal de lichtverontreiniging, geluidsoverlast en verkeersoverlast flink toenemen. Bovendien maken wij ons grote zorgen over de concurrentie die dit zal betekenen voor Amstelveense voetbalclubs.’

GroenLinks roept het college om heel snel de regie te nemen over de Middelpolder. ‘Bij de Bovenkerpolder heeft het College de regie volledig laten lopen. Als ze dat bij de Middelpolder ook doet, loopt Amstelveen straks weer achter de muziek aan. Het college moet heel snel duidelijk maken wat er wat haar betreft wel en niet kan in die polder. Onzekerheid leidt alleen maar tot verrommeling van het groene landschap.’Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.