Bijgewerkt: 4 december 2021

GroenLinks-Amstelveen: college gemakzuchtig op groen, spuit door met gif

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
03-11-2014

Het nieuw aangetreden college van B en W in Amstelveen gaat in tegenstelling tot eerdere afspraken tóch door met omstreden onkruidgif RoundUp en toont geen ambitie op duurzaamheid. Dat is deel van de 10 complimenten en kritiekpunten die GroenLinks Amstelveen presenteert naar aanleiding van de behandeling van de begroting en het college-uitvoeringsprogramma: de (financiële) agenda van de coalitie.

Aankomende raadsvergadering wordt de concrete (financiële) uitwerking van het nieuwe coalitieakkoord voor de aankomende jaren in Amstelveen uitgewerkt. Dit bepaalt de ambities van de nieuwe wethouders en waar ze hun geld aan willen uitgeven. GroenLinks presenteert naar aanleiding hiervan een top tien aan complimenten en kritiek rondom de plannen.

Foto Amstelveen
(Bron GroenLinks-Amstelveen - 2014)

De omslag van het pdf 'Top 10 complimenten en kritiekpunten voor het nieuwe college van B en W' van GroenLinks-Amstelveen


Op het groene vlak is GroenLinks ronduit teleurgesteld. Zo wil het nieuwe college doorgaan met het omstreden onkruidgif RoundUp in de groenvoorziening, terwijl op eerder initiatief van GroenLinks besloten was hiermee te stoppen. GroenLinks-fractievoorzitter Axel Boomgaars: “Onbestaanbaar, landelijk wordt RoundUp al verboden als gevaarlijk gif, wij hebben in de raad de afspraak gemaakt om in 2015 al te stoppen met het gebruik ervan. Nu wordt het tegen de afspraken in nóg een jaar uitgesteld voor zo’n 75% van Amstelveen, totdat men er wettelijk niet meer omheen kan. Het is triest, dat gezondheid van mens en dier op zo’n manier aan de kant wordt gezet om geld aan andere zaken uit te geven.”

Ook op het gebied van duurzaamheid is de partij niet mals. Boomgaars: “Er wordt geen enkele concrete ambitie op duurzaamheid getoond. Het college zegt het te willen integreren in alle beleidsterreinen, maar ook daar zie je er niks over terug. Dat we als gemeente en Amstelveners het milieu kunnen helpen, geld kunnen besparen en de economie kunnen stimuleren wordt gewoon genegeerd.”

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Axel Boomgaars, fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen


Verdere kritiekpunten richting het college van GroenLinks zijn onder andere, dat er veel geld uitgegeven wordt zonder concrete onderbouwing. Er gaat geld naar meer cameratoezicht, inhuur van externen voor deregulering, inhuur van onderwijsmanagers en geld om de entrees van de stad op te leuken, zonder dat nut en noodzaak duidelijk zijn. Dat geld geeft GroenLinks liever uit aan zinniger zaken. Verder mist zij een visie op betaalbaar wonen in Amstelveen, en het levendig houden van de Amstelveense wijkwinkelcentra voor lokale ondernemers. GroenLinks presenteert daarbij ook (financiële) tegenvoorstellen.

GroenLinks heeft haar lijst met kritiek echter ook aangevuld met 10 complimenten aan het college: “We vinden het belangrijk om niet alleen te klagen, er gebeuren ook goede dingen.” Als voorbeeld noemt Boomgaars, dat er extra geld komt voor de opvang van wilde zoogdieren, subsidie voor de kunstuitleen, een financiële buffer om tegenvallers in de zorg op te vangen, en de ambitie om de Amstelveenlijn door te trekken naar Uithoorn. Voor de volledige top 10 aan positieve en negatieve punten met toelichting, zie de bijlage: Top 10 complimenten en kritiekpunten voor het nieuwe college van B en W (pdf 8 pagina’s).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.