Bijgewerkt: 2 december 2021

GroenLinks-Amstelveen is bezorgd over de ultrafijn stof

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
12-12-2014

GroenLinks-Amstelveen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W met betrekking tot de gezondheidseffecten van ultrafijn stof in Amstelveen. Uit recent onderzoek van TNO blijkt, dat in verschillende woonwijken rondom Schiphol, waaronder in Amstelveen, net zo veel fijn stof in de lucht zit als naast snelwegen. GroenLinks vraagt om actie te ondernemen om de gezondheid in Amstelveen te verbeteren.

Vrijdag 12 december 2014 werd een onderzoek van TNO bekend met betrekking tot de luchtkwaliteit van woonwijken rondom Schiphol, waaronder Amstelveen. Hieruit bleek dat de hoeveelheid ultrafijn stof twee tot drie keer zo hoog ligt dan in normale woonwijken. Ultrafijn stof is de nog kleinere variant van fijn stof, en dringt daarom dieper door in de longen van mensen. GroenLinks-raadslid Martin Kortekaas: “Van fijn stof weten we al, dat het schadelijk is voor de gezondheid, maar dat het nu voor vele woonwijken in Amstelveen lijkt, alsof ze pal naast een snelweg als de A9 wonen, is ronduit zorgwekkend.”

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Martin Kortekaas, raadslid van GroenLinks-Amstelveen tijdens de commissievergadering Ruimte, wonen en natuur (RWN) op 2 december 2014


Er moet meer onderzoek gedaan worden naar de gezondheidseffecten van dit ultrafijn stof om de daadwerkelijke gevolgen in kaart te brengen. De vooruitzichten zijn echter niet gunstig en daardoor wordt door een partij als Milieudefensie al opgeroepen tot maatregelen om de uitstoot te verminderen. Kortekaas: “Het moet gewoon heel snel duidelijk worden welke gevolgen dit heeft voor de gezondheid van Amstelveen. Afhankelijk daarvan zullen we, al dan niet samen met Amsterdam, actie moeten ondernemen.”

GroenLinks heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van B en W om de precieze omvang voor Amstelveen en de gezondheidseffecten in kaart te krijgen. Zodra dat duidelijk is, vraagt GroenLinks het college van B en W om samen met Amsterdam actie te ondernemen om de uitstoot terug te dringen.

Fijn stof?

Fijn stof is een vorm van luchtvervuiling. Tot fijn stof worden in de lucht zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer gerekend. Fijn stof bestaat uit deeltjes van verschillende grootte, van verschillende herkomst, en dus met een verschillende chemische samenstelling. Uit epidemiologische en toxicologische gegevens blijkt, dat fijn stof bij inademing schadelijk is voor de gezondheid. In Nederland en België sterven enkele duizenden mensen enige dagen tot maanden eerder door acute blootstelling aan fijn stof.

Soorten fijn stof en herkomst

Bij het indelen van fijn stof in soorten wordt er onderscheid gemaakt in grootte van de deeltjes:

- PM10, deeltjes met een aërodynamische diameter kleiner dan 10 micrometer. PM is hierbij de afkorting voor "Particulate Matter";

- PM2.5, deeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 2,5 micrometer;

- Deeltjes kleiner dan 0,1 micrometer (ultra fijn stof)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS