Bijgewerkt: 6 december 2021

GroenLinks-Amstelveen is blij met de extra peuterplaatsen

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
21-10-2018

In de afgelopen week is in de drie raadscommissies van de gemeenteraad de eerste ronde geweest van de behandeling van de plannen van het College van B en W Amstelveen voor de komende vier jaar. Daarbij gaat het met name om het College Uitvoeringsprogramma 2018 – 2022 en de Programmabegroting 2019. Op woensdag 7 november 2018 volgt het belangrijkste debat van het jaar in de gemeenteraad, de algemene beschouwingen.

De fractie van GroenLinks-Amstelveen laat weten uit te kijken naar het debat over de plannen in de raad. De grootste oppositiepartij is vooral positief over het feit dat er nu meer ruimte lijkt te zijn voor aanvullingen op de collegeplannen dan in de vorige periode. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het budget voor de extra voorschoolse peuterplaatsen die het nieuwe college nu wel in het College Uitvoeringsprogramma heeft opgenomen, op voorstel van GroenLinks. De gemeente subsidieert peuterplaatsen ten behoeve van gezinnen die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. De gemeente neemt daarmee de maatschappelijke verantwoordelijkheid om voldoende voorschoolse voorzieningen te realiseren. Stieneke Kruijer raadslid van GroenLinks-Amstelveen: 'In Amstelveen worden niet alle peuters uit de doelgroep bereikt. Er zijn nu 31 kindplaatsen, terwijl er behoefte is aan 184 plaatsen. Daarvoor is een bedrag van 150.000 euro nodig.' Tot vreugde van GroenLinks heeft het college dit idee nu volledig overgenomen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De raadzaal van de gemeente Amstelveen


De oppositie in de gemeenteraad heeft bij de behandeling in de raadscommissies laten blijken veel waardering te hebben voor de sluitende begroting en de vele plannen in het College Uitvoeringsprogramma. Wel wijzen een aantal partijen er op dat belangrijke onderdelen nog uitgewerkt moeten worden en het risicovol te vinden dat het daarmee onzeker is welk budget nodig zal zijn.

GroenLinks gaat in het komende debat in de raad op zoek naar meer ruimte voor andere ambities van de partij, zoals een betaalbare energietransitie voor iedereen, het aardgasvrij maken van een bestaande Amstelveense wijk in de komende vier jaar en het bouwen van zowel sociale huurwoningen, als ook nieuwe woonzorgvormen voor ouderen met weinig inkomen. Ook zouden de kortingen voor kinderen met een Amstelveenpas niet meer door de cultuurinstellingen zelf, maar door de gemeente betaald moeten worden. Verder zal de partij opnieuw aandringen op het meer en beter meten van de luchtkwaliteit in Amstelveen. Tot nu toe heeft het college van B en W wel plannen opgenomen om de luchtkwaliteit te verbeteren, maar blijft onduidelijk hoe het resultaat gemeten wordt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.