Bijgewerkt: 1 december 2022

GroenLinks-Amstelveen is blij met de meer aandacht voor klimaatadaptatie

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
24-07-2017

GroenLinks-Amstelveen is blij, dat de gemeente meer aandacht gaat geven aan klimaatadaptatie. De gemeenteraad heeft een motie daarvoor afgelopen woensdag 19 juli 2017 unaniem aangenomen. Veel steden zijn al bezig met aanpassingen die nodig zijn om beter bestand te zijn tegen grote buien en langere periodes van droogte. Amstelveen zal daar ook een impuls aan geven. De gemeenteraad was 19 juli bijeen gekomen om de Kadernota 2018 te bespreken. Daarin wordt het beleid voor 2018 op hoofdlijnen vastgesteld. Veel partijen dienden moties in, waaronder ook GroenLinks.

In diverse steden zijn programma’s ontwikkeld om te onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn om de stad beter in te richten op een veranderend klimaat. Belangrijk daarbij is, dat regenwater gewoon in de grond weg kan zakken, dan ontlast het riool en draagt het bij aan de grondwatervoorraad. De motie roept op om bewoners die hiermee bezig zijn beter te ondersteunen, maar ook bewoners van nieuwbouw te betrekken en te kijken wat er in de openbare ruimte mogelijk is.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Tessa van Wijnen raadslid GroenLinks-Amstelveen


Tessa van Wijnen raadslid GroenLinks-Amstelveen: 'Parkeerplaatsen kan je ook goed met doorlatende tegels aanleggen, dat zou al winst zijn'. De wethouder gaf aan op diverse punten hiermee al aan de gang te zijn. GroenLinks is daarover positief, maar ziet ruimte voor verbetering. Op dit moment is niet duidelijk welke maatregelen genomen worden en wat er precies nodig is. GroenLinks vindt het belangrijk, dat goed in beeld is waar problemen op kunnen treden en wat er aan gedaan kan worden. Er is veel betrokkenheid van Amstelveners op dit onderwerp. De motie vraagt ook hierop in te zetten en een rol te spelen om enthousiastelingen te ondersteunen. Het onderwerp is ook uitgebreid aan bod gekomen op een kennisuitwisseling dag van de Groenraad, het adviesorgaan voor groen van de gemeente. Hierin zijn diverse maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.