Bijgewerkt: 13 augustus 2022

GroenLinks-Amstelveen is ontevreden

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
18-01-2010

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks-Amstelveen is onaangenaam verrast over de antwoorden van het college op de schriftelijke vragen, die de partij stelde over een golfbaan in de Middelpolder. GroenLinks vindt de antwoorden ‘ontwijkend’ en constateert, dat het College eigenlijk op twee paarden wedt.

Volgens GroenLinks wedt het college op twee paarden: de Middelpolder mag, de Bovenkerkerpolder mag. “Als er maar een golfbaan komt en het College Loogman te vriend houdt’, aldus Hans Koot. “GroenLinks kiest klip en klaar voor het openhouden van de Middelpolder, zeker nu we ontdekt hebben, dat het in de Ecologische Hoofdstructuur ligt. We gaan toch geen golfbaan leggen midden in de natuur, die we met veel moeite hebben gerealiseerd!”.

Golfbal Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2007)

Golfbal in het gras


Het College is van mening, dat zij nog steeds de regie heeft over het golfbaan dossier. Hans Koot ziet dat heel anders: ‘Uit de antwoorden van het College blijkt een uiterst afwachtende houding. Het heeft er veel van weg dat de Provincie en niet de Gemeente straks bepaalt, of en waar er een golfbaan komt. Dat heeft toch bizar weinig met gemeentelijke regie te maken.’

Ook is GroenLinks verbaasd over de status, die het College aan het advies van de rijksadviseur geeft. GroenLinks vroeg het college naar hun reactie op de voorwaarden, die de Rijskadviseur verbindt aan een eventuele golfbaan in de Bovenkerkerpolder. Het College antwoordde daarop, dat zij de voorwaarden niet als zodanig interpreteert, maar hoogstens als ‘voorstellen’ ziet: ‘de term voorwaarden is de uwe, de rijksadviseur geeft een advies’.

Hans Koot: ‘Het is frappant, hoe slecht het College blijkbaar het advies van de rijksadviseur gelezen heeft, want daar wordt letterlijk gesproken over ‘voorwaarden’. En die voorwaarden zijn zodanig stevig, dat een golfbaan in de Bovenkerpolder volgens ons zo goed als onmogelijk is.’

Volgens GroenLinks is het totaal onduidelijk waar het college nu voor staat. Zelfs het feit, dat de Middelpolder in de Ecologische Hoofdstructuur ligt komt in de antwoorden van het College niet aan de orde. GroenLinks is benieuwd wat de opstelling van de andere fracties is: kiezen zij voor een golfbaan in de natuur, of voor het zoeken naar de juiste locatie. GroenLinks heeft het onderwerp daarom geagendeerd voor de raadscommissie van 19 januari 2010.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.