Bijgewerkt: 2 december 2021

GroenLinks-Amstelveen is ontevreden over de ICT aanpak van de gemeente

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
27-03-2017

Het Amstelveense college van B en W heeft laten weten, dat er grote problemen zijn bij het programma Digitaal Werken. Dit ICT programma is twee jaar geleden gestart om snel een aantal grote stappen te zetten. Doel is het vervangen van de website Amstelveen.nl en het optimaliseren van de digitale dienstverlening. GroenLinks wil, dat de gemeenteraad vaker en beter geïnformeerd wordt, zoals ook een VNG rapport al in oktober 2016 heeft aanbevolen.

Het vervangen van de website Amstelveen.nl en het digitaliseren van de diensten van de gemeente hebben grote vertraging opgelopen. De nieuwe website komt er niet vóór najaar 2017, dat is minstens een jaar later dan eerder afgesproken. De inwoners en de bedrijven in Amstelveen blijven daardoor zitten met een website van de gemeente die steeds meer achterloopt. GroenLinks fractievoorzitter Martin Kortekaas: ‘De huidige website is klantonvriendelijk, je zoekt je rot en de website biedt geen mogelijkheden voor het optimaliseren van de gedigitaliseerde diensten.’

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Martin Kortekaas fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen


GroenLinks-Amstelveen wil weten welke gevolgen de vertraging heeft voor het verder digitaliseren van de dienstverlening. De gemeenteraad heeft twee jaar geleden 1,7 miljoen euro extra beschikbaar gesteld om een nieuwe website te bouwen en de achterliggende systemen te vervangen en op basis daarvan de dienstverlening aan de inwoners zoveel mogelijk te digitaliseren. Het vervangen van de systemen is nog steeds niet gelukt. Op dit moment is het college van B en W niet in staat om een duidelijke planning te geven, wanneer we dit wel kunnen verwachten. Dit betekent op zijn minst uitstel van de beloofde verbeterde dienstverlening voor inwoners en bedrijven. Martin Kortekaas daarover: ‘We kunnen nu niet controleren, of we waar voor ons geld krijgen.’

GroenLinks heeft vragen bij de aansturing van de ICT-aanpak, het is duidelijk, dat het veel te lang heeft geduurd, voordat is ingegrepen. Te lang is ontkend, dat er problemen waren en is naar buiten toe mooi weer gespeeld. Inmiddels is wel een externe programmamanager aangesteld en is de verhouding met de leverancier op scherp gesteld. Omdat ook voor de Informatiebeveiliging vorig jaar een externe consultant is aangesteld, raakt de gemeente steeds meer afhankelijk van dure inhuur. Daarmee is nu wel onderkend, dat de houding en cultuur op het raadhuis nog niet klaar zijn voor een grote stap in het digitale tijdperk. Martin Kortekaas stelt bovendien de vraag, of de beveiliging van de digitale gegevens van Amstelveen wel op orde blijft, zolang de gemeente doormoddert met verouderde systemen en het college zelf constateert, dat de cultuur op het raadhuis nog niet aansluit op verdere digitalisering.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS