Bijgewerkt: 30 november 2021

GroenLinks-Amstelveen is tegen aanleg villawijk Scheg

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
25-09-2015

GroenLinks-Amstelveen zal niet instemmen met de aanleg van een villawijk in de Noorder Legmeerpolder. Tijdens de bespreking van dit onderwerp in de commissie RWN dinsdag 15 september 2015 bleek, dat de aanleg niet bij zou dragen aan een gezonde woningmarkt in Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2015)

De toekomstige Scheg in de Noorder-Legmeerpolder. Dorps wonen wordt gemixt met klassiek en eigentijds stijl. Het is een woningbouwproject van ongeveer 800 woningen


De Noorder Legmeerpolder is een van de laatste locaties, waar nog grootschalig woningbouw mogelijk is in Amstelveen. De voorstellen die er nu liggen gaan hoofdzakelijk uit van ruime vrijstaande eengezinswoningen op grote kavels. Daarbij is ruimte voor een kleiner aantal dure huurwoningen. GroenLinks vindt, dat daardoor een te eenzijdige woonwijk ontstaat en mist woningen die bereikbaar zijn voor mensen met een lager inkomen. Eerder is vastgesteld, dat er juist behoefte is aan goedkope koopwoningen, tot 2 ton, en middeldure huurwoningen.

De huidige plannen zouden er volgens het college van B en W voor zorgen, dat mensen vanuit sociale huurwoningen zouden verhuizen naar koopwoningen, of grotere huurwoningen. Aangezien de nieuwe woningen in de Scheg echter gewoon de vrije markt op gaan voor iedereen, is die redenering  totaal niet houdbaar

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Tessa van Wijnen, raadslid GroenLinks-Amstelveen, lid van de raadscommissie Ruimte, wonen en natuur


Tessa van Wijnen raadslid van GroenLinks-Amstelveen: Er komen ongeveer 160 huurwoningen met en gemiddelde huur van 1000 euro. Die zijn niet bereikbaar voor Amstelveense middenklasse. De wijk is groen van opzet en er is ruimte voor collectief particulier opdrachtgeverschap. Dat is een relatief nieuwe ontwikkeling, die bijvoorbeeld in Amsterdam goed aanslaat. Daardoor ontstaan meer gevarieerde wijken dan tot dusver gewoon is. GroenLinks vindt, dat deze laatste wijk de kans moet bieden om de milieuambities die de gemeente op papier heeft, werkelijkheid te maken.

Tessa van Wijnen: Jammer, dat de milieuambities niet naar daden zijn vertaalt, terwijl daar toch echt wel mogelijkheden voor zijn. Juist in zo’n nieuwe wijk kan je mooie gemeenschappelijke energievoorzieningen aanleggen. GroenLinks vindt het een grote gemiste kans, dat bij de laatste echte woonwijk die Amstelveen gaat bouwen een gevarieerde, groene wijk uit blijft, maar zoveel mogelijk grondopbrengst voorop staat. Lees meer over het project Scheg hierAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS