Bijgewerkt: 6 december 2021

GroenLinks-Amstelveen is tegen verbreding van de Bovenkerkerweg

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
19-12-2016

GroenLinks-Amstelveen heeft woensdag 14 december 2016 tegen verbreding van de Bovenkerkerweg tussen de Dr. Willem Dreesweg en de Burgemeester Wiegelweg gestemd. Het college vroeg om een budget voor een vervolgstudie naar verbreding van deze weg. GroenLinks vindt het belangrijk, dat verkeer veilig en vlot wordt afgewikkeld, maar vindt onvoldoende onderbouwd, dat verbreding de enige oplossing is.Onderzoek wijst uit, dat er geen echte knelpunten in de verkeersdoorstroming op de Bovenkerkerweg zijn. In de toekomst wordt daar ook het Nationaal Tennis Centrum aangelegd. Het zou kunnen, dat de doorstroming daardoor verslechtert. Wethouder Brandes vindt het daarom noodzakelijk de weg tussen de Burgemeester Wiegelweg en Dr. Willem Dreesweg te verbreden. GroenLinks is tegen meer asfalt. Het onderzoek tot dusver gaat ervan uit, dat het verkeer in de toekomst om allerlei redenen sterk toe zal nemen. Scenario’s, waarbij autoverkeer minder sterk toeneemt, of zelfs afneemt zijn niet meegenomen. Alternatieven voor verbreding zijn daardoor onvoldoende bekeken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Tessa van Wijnen gemeenteraadslid GroenLinks-Amstelveen


Tessa van Wijnen gemeenteraadslid GroenLinks-Amstelveen: ‘Verscheidene partijen noemden gelijk andere wegen die aansluitend verbreed zouden moeten worden. Zo begin je dus een uitzichtloze discussie; meer asfalt leidt alleen maar tot meer asfalt, niet tot minder overlast.’ GroenLinks vindt het wel belangrijk, dat de verkeersveiligheid rondom de weg en kruispunten verder verbeterd wordt. Het onderzoek zal zich ook daarop richten. Verbeteren van de verkeersveiligheid past echter ook bij de aanleg van het nieuwe tenniscentrum en zou ook daarbij betrokken kunnen worden. SP en ChristenUnie dienden een motie in met eisen aan de toekomstige verbrede weg. Toen deze motie verworpen werd, stemden zij eveneens tegen verbreding van de weg.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.