Bijgewerkt: 5 december 2022

GroenLinks Amstelveen reactie ivm coffeeshop in de stad

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
20-02-2010

De ChristenUnie en de VVD stellen, dat GroenLinks Amstelveen het plan of de wens zou hebben om een coffeeshop op het Westwijkplein of Stadsplein te vestigen. Dat is simpelweg niet waar. Het standpunt van GroenLinks over softdrugs ligt veel genuanceerder.

Standpunt GroenLinks over sofdrugs

GroenLinks wil allereerst het gebruik van alcohol, tabak, soft- en harddrugs ontmoedigen door meer en betere voorlichting op scholen te geven. Maar ook door reclame voor alcohol, tabak en drugs tegen te gaan. GroenLinks wil softdrugs legaliseren.

Nu worden coffeeshops gedoogd, maar zijn softdrugs officieel verboden middelen. Veel mensen kopen hun sofdrugs daarom via het criminele circuit, ook in Amstelveen. Dat veroorzaakt hoge prijzen en slecht controleerbare kwaliteit. Bovendien zijn politie en justitie nu erg veel tijd kwijt met de bestrijding van drugscriminaliteit, waardoor veel andere, belangrijkere zaken blijven liggen, zoals inbraken en diefstal.

Daarom moet ook de teelt en handel van softdrugs volledig worden gelegaliseerd. Zo wordt betere controle mogelijk. Wel vindt GroenLinks, dat verkopers van softdrugs daar een vergunning voor moeten hebben en aan strenge kwaliteitseisen moeten voldoen. Ook pleit GroenLinks landelijk voor een accijns op softdrugs.

Ook tijdens het debat in Jongerencentrum DownTown bleek, dat een aantal van de aanwezige jongeren hun wiet nu kopen via dealers in garageboxen en op straat. De brand in een huis op de Amsterdamseweg waarbij een wietplantage werd ontdekt, toont ondubbelzinnig aan dat de illegale teelt en verkoop ook in Amstelveen welig tiert.

Volgens GroenLinks is het naïef om te denken, dat de vestiging van een coffeeshop zal leiden tot een stijging van het gebruik. Een coffeeshop kan juist leiden tot een betere controle en regulering, alsook een meer gerichte voorlichting. GroenLinks is daarom geen tegenstander van een coffeeshop. GroenLinks heeft evenwel géén eigen plannen voor een coffeeshop in Amstelveen.

Softdrugs is daarbij ook helemaal niet een groot probleem onder jongeren in Amstelveen. GroenLinks maakt zich veel meer zorgen over excessieve alcoholgebruik onder jongeren. Regelmatig ontvangen wij rapportages van politie, GGD en jongerenwerk die duiden op een ernstige trend, die de echte oorzaak is van overlast en onacceptabel gedrag.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.