Bijgewerkt: 5 maart 2024

GroenLinks-Amstelveen vragen over de kredietregistratie

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
31-12-2022

Mensen die een schuldhulptraject ingaan, worden geregistreerd door Bureau Krediet Registratie (BKR). Deze registratie blijft op dit moment vijf jaar zichtbaar na afloop van de schuldsanering. Grote steden gaan deze registratie na zes maanden schrappen. Dit is aanleiding voor Stieneke Kruijer, raadslid van GroenLinks-Amstelveen, om hierover vragen aan het College B en W van Amstelveen te stellen.

<

Foto Amstelveen
(Bron GroenLinks- Amstelveen - 2021)

Stieneke Kruijer gemeenteraadslid van GroenLinks-Amstelveen woordvoerder van Zorg, Sociale zaken, Onderwijs, Armoede en Cultuur

Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht gaan per 1 januari 2023 de zogeheten BKR-registratie van mensen die met succes een schuldhulp-traject afrondden, na een half jaar verwijderen. Zij vinden de termijn van vijf jaar onnodig belemmerend voor mensen die na een moeizame periode verder willen gaan met hun leven. Stieneke Kruijer: 'Een registratie kan voor mensen een grote belemmering betekenen om hun leven weer op orde te krijgen.” Zij vraagt het college of Amstelveen, in navolging van bovengenoemde grote steden, de BKR-registratie van Amstelveners die met succes een schuldhulptraject hebben doorlopen, ook actief gaat verwijderen.'

Door met de andere G4-steden op te trekken, geven de steden samen een duidelijk signaal af aan BKR en het Rijk dat hier landelijk betere afspraken over gemaakt moeten worden- schrijft de gemeente Den Haag in een persbericht. Gemeenten zijn hier al langer met BKR over in gesprek, maar dat heeft vooralsnog niets opgeleverd. Daarom nemen de vier grote steden nu de vlucht naar voren en gaan we BKR-meldingen van de inwoners die succesvol uit een schuldentraject komen zelf handmatig verwijderen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.