Bijgewerkt: 8 februari 2023

GroenLinks-Amstelveen vragen over kansen voor oude en nieuwe statushouders

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
15-11-2021

Vanaf 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet Inburgering in en gemeenten worden dan verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwkomers. Diverse wethouders in grote steden maken zich zorgen over de positie van statushouders die onder het falende, oude systeem vallen.

De statushouders die voor 1 januari 2022 een verblijfsvergunning kregen, moeten namelijk inburgeren onder het oude stelsel. In het nieuwe systeem regelt de gemeente niet alleen de taalcursus, maar ook de begeleiding van de statushouders.

Vanaf 1 januari zullen er dus twee categorieën inburgeraars zijn: zij die vallen onder het nieuwe regime en zij die nog vallen onder het oude regime. Stieneke Kruijer, raadslid van GroenLinks-Amstelveen, heeft hierover vragen gesteld. Zij heeft onder andere gevraagd hoe het college deze tweedeling denkt op te heffen.

Foto Amstelveen
(Bron GroenLinks- Amstelveen - 2021)

Stieneke Kruijer gemeenteraadslid van GroenLinks-Amstelveen woordvoerder van Zorg, Sociale zaken, Onderwijs, Armoede en Cultuur


Vraag: Geldt ook in Amstelveen dat vanaf 1 januari er twee type inburgeraars zijn, nl. inburgeraars die vallen onder het oude systeem en inburgeraars die vallen onder het nieuwe systeem? -Zo ja, hoe denkt het college deze ‘tweedeling’ op te heffen? In een artikel uit Binnenlands Bestuur van 1 november 2021 staat dat de aanbesteding van de Onderwijsroute die 18- tot 28-jarige klaarstoomt voor een studie in de mbo of hoger onderwijs in Rotterdam net als elders in het land dreigt te mislukken. De aanbieders van de taalschakelprogramma ́s schrijven niet in op de aanbesteding omdat ze het beschikbare budget ontoereikend vinden aldus dit artikel. 

Vraag: Hoe verloopt de aanbesteding van de Onderwijsroute voor inburgeraars die onder de verantwoordelijkheid van Amstelveen vallen?Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.