Bijgewerkt: 1 april 2023

GroenLinks-Amstelveen waarschuwt: pas op voor zelfgenoegzaamheid

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
13-07-2016

Woensdag 13 juli 2016 zijn de Algemene Beschouwingen in politiek Amstelveen. Elke partij staat dan stil bij de richting die de gemeente opgaat en hoe het beter kan. Het belangrijkste thema voor GroenLinks dit jaar is de zelfgenoegzaamheid die ze in Amstelveen ziet. De stad klopt zichzelf graag op de borst als een gemeente, waar alles zo goed gaat, maar volgens GroenLinks is er nog veel werk te verzetten, voordat Amstelveen echt sociaal en groen genoemd kan worden.

Volgens GroenLinks is het belangrijk, dat er in Amstelveen plek is voor allerlei groepen, ongeacht afkomst, opleiding of inkomen. De partij krijgt dan een onprettige bijsmaak in de mond als Amstelveen zichzelf op de borst klopt als gemeente die het sociaaleconomisch zo goed doet. Tegelijkertijd worden namelijk bewuste keuzes gemaakt om groepen die minder geslaagd zijn buiten te sluiten.

GroenLinks-Amstelveen fractievoorzitter Axel Boomgaars: “Er is bezuinigd op regelingen om mensen die van de bijstand leven tegemoet te komen, terwijl het aantal werkende armen landelijk alleen maar toeneemt. Wachtlijsten voor het krijgen van een sociale huurwoning zijn daarnaast ellenlang, maar ondertussen bouwen we de laatste grond van Amstelveen vol met huizen voor mensen met een gevulde portemonnee.” Volgens GroenLinks zou er meer gebouwd moeten worden in verschillende prijsklassen en moet de gemeente actief op zoek blijven gaan om mensen met problemen te helpen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Axel Boomgaars fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen


Ook op het gebied van groen is GroenLinks kritisch op het college van B en W. Amstelveen ziet zichzelf graag als stad in het groen, maar op dat gebied zijn er nog veel uitdagingen. Zo zijn er steeds meer zorgen over de effecten van de uitstoot van ultrafijn stof door vliegtuigen en is de luchtkwaliteit in Amstelveen sowieso een punt van zorg. Boomgaars: “De groei van Schiphol wordt vanuit Amstelveen alleen maar gestimuleerd, terwijl rondom de zorgen over uitstoot van ultrafijn stof een veel passievere houding wordt aangenomen. Wat ons betreft is gezonde lucht voor Amstelveners belangrijker dan alleen maar economische groei. Dat vraagt om actie.” Daarnaast blijft de partij kritisch op de duurzaamheidsplannen van het college, omdat een half jaar geleden bleek, dat de doelen die Amstelveen zich stelde nog lang niet in zicht waren. Daarom dient de partij een voorstel in om 40.000 euro te investeren voor verduurzaming van afvalscheiding in de hoogbouw.

GroenLinks is positief over de inzet die in Amstelveen is gepleegd om de noodopvang voor vluchtelingen mogelijk te maken en niet te buigen voor negatieve reacties. Het lijkt tot nu toe ook gewoon goed te gaan in Kronenburg. Wel vindt de partij het zonde, dat zo’n driekwart van de opvang langdurig leeg dreigt te blijven staan en vraagt ze het college van B en W daar een nuttige bestemming voor te vinden. Daarbij denkt ze zelf op den duur aan maatregelen om sociaal contact en integratie te stimuleren, bijvoorbeeld door het beperkt huisvesten van extra studenten en vluchtelingen die al een verblijfsvergunning hebben.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.