Bijgewerkt: 28 november 2021

GroenLinks Amstelveen wil Lokale Klimaattop

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks Amstelveen
07-12-2009

GroenLinks roept de gemeente op te laten zien dat Amstelveen een actieve rol speelt in het klimaatbeleid. Daartoe hebben alle gemeenten zich verplicht in een convenant met milieuminister Cramer. Daarom dient de fractie in de raadsvergadering van 16 december 2009, wanneer de wereldwijde klimaattop in Kopenhagen nog in volle gang is, een motie in waarin zij het college oproept om een gemeentelijke klimaattop te organiseren.

Albert Maarse, raadslid voor GroenLinks: “Gemeenten hebben een belangrijke rol bij het realiseren van Nederlandse klimaatdoelen. De gemeenten beloofden innovatie te stimuleren en een aanjagersrol te vervullen richting burgers en bedrijven. Ook het bedrijfsleven en woningcorporaties beloofden minister Cramer om in te zetten op energiebesparing. Als deze partijen samenwerken kunnen er ook in Amstelveen snellere, betere en efficiëntere resultaten worden geboekt in de strijd voor een beter klimaat. Ook andere partijen die zich bezighouden met duurzaamheid en energiebesparing kunnen aan de top deelnemen.”

Wat is een gemeentelijke klimaattop?

Een klimaattop is een ontmoeting tussen gemeente, ondernemers, woningbouwcorporaties en andere instellingen en/of verenigingen die actief zijn op het gebeid van duurzaamheid en klimaat. Tijdens de top wordt onderzocht op welke manier de deelnemers met klimaat bezig zijn en hoe ze elkaar daarbij kunnen ondersteunen.

Ook is het de bedoeling dat er wordt nagedacht over samenwerking in innovatieve projecten die binnen de gemeente kunnen worden uitgevoerd. Op de top worden afspraken gemaakt over hoe de deelnemers met elkaar en de gemeente gaan samenwerken om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, de toezeggingen van de deelnemers worden vastgelegd in een slotverklaring.

Albert Maarse: “De gemeente is verantwoordelijk voor het lokale klimaatbeleid. Een gemeentelijke klimaattop is volgens GroenLinks dan ook een creatieve en innovatieve manier om de ontwikkeling van dit beleid onder de aandacht te brengen en te versnellen. In Nijmegen en Deventer zijn al succesvolle klimaattoppen gehouden en diverse andere gemeenten zijn al een top aan het voorbereiden.”

GroenLinks en Kopenhagen

GroenLinks werkt op alle niveaus aan het aanpakken van het klimaatprobleem. In Europa, in de Tweede Kamer, in provincies en in gemeentes. Op weg naar de klimaattop in Kopenhagen zal GroenLinks op alle niveaus druk uitoefenen op politici om te komen tot een goed internationaal klimaatakkoord. GroenLinks riep het kabinet tijdens het klimaatdebat begin oktober op om meer ambitie te tonen en zich aan te sluiten bij Europese koplopers als Duitsland, Denemarken en Zweden.

Die landen streven naar een CO2-reductie van 40%, terwijl het kabinet op 30% inzet en niet eens in de buurt van die doelstelling komt. Veel gemeenten zijn nu al ambitieuzer dan het kabinet. Met de uitkomsten van de gemeentelijke klimaattop kunnen ze met concrete voorstellen laten zien dat 40% CO2-reductie haalbaar is. Daarmee geven de Nederlandse gemeentes meteen een duidelijk signaal aan de onderhandelaars in Kopenhagen: maak werk van het klimaat!Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS